Överlåtelseavtal bostadsrätt

0
Överlåtelseavtal bostadsrätt mall

När en bostadsrätt ska skall säljas behövs det ett skriftligt avtal. När det handlar om bostadsrätter heter detta avtal överlåtelseavtal. Det skall skrivas under av både säljare och köpare.

Gratis mall för avtalet

Ni kan köpa en färdig juridiskt korrekt avtalsmall på Juridiskadokument.nu för 395 kr och då ingår hjälp med att fylla i avtalet korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få till avtalet rätt så att man slipper problem i efterhand.

Gratis mall överlåtelseavtal bostadsrätt:
– Ladda ner gratis mall som PDF-fil
– Ladda ner gratis mall som Word-fil

Disclaimer: vi tar inget ansvar för de juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

Formkraven för överlåtelseavtalet är:

  • Det skall vara skriftligt
  • Bostadsrättsföreningens namn
  • Lägenhetsnummer
  • Köpeskillingen (priset)
  • Säljare och köpare ska skriva under

Missar man något av kraven riskerar man att avtalet blir ogiltigt.

Medlemskap i bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen måste godkänna personen som kommer att köpa eller ta över bostadsrätten annars går överlåtelsen tillbaka.

De som bor i bostadsrätter är ju också medlemmar i den förening som äger fastigheten. Om styrelsen för bostadsrättsföreningen inte beviljar medlemskap till den som vill ta över bostaden är ett avtal för överlåtelse av bostadsrätt inte giltigt. Styrelsen kan neka medlemskap till exempel då personen som vill köpa inte har en tillräckligt god ekonomi.

Om detta sker kan den som vill köpa eller ta över bostaden inte flytta in. Det går att överklaga den här typen av beslut till Hyresnämnden ifall man misstänker att beslutet är fattat på felaktiga grunder.

Olika sätt en bostadsrätt kan byta ägare

En överlåtelse av bostadsrätt betyder rätt och slätt att den byter ägare. Det här sker normalt sett genom en försäljning. Överlåtelser kan också ske på tre andra sätt:

  1. Arv – Inga pengar byter händer men när bostäder gör det behövs det en fångeshandling (arvskifte och bouppteckning) som visar överlåtelsen.
  2. Gåva – Att ge bort en bostad är i grund och botten att överlåta den till någon annan. Här används oftast gåvobrev.
  3. Bodelning – När en bostad ägs gemensamt och den en parten skall ta över den andras del vid en bodelning.

Du äger inte själva bostaden

Intressant att notera när vi ser på avtal för överlåtande av bostadsrätt är att du faktiskt inte äger själva bostaden. Det är din bostadsrättsförening som äger fastigheten och bostaden. Det du som bostadsrättsägare äger är rätten att använda den specifika bostaden. Den här rätten har du så länge du vill och kan ha den.

Då du av något skäl bestämmer dig för att det är dags att lämna bostaden är det alltså rätten att bo i den som du säljer eller ger bort. Det är nyttjanderätten som går över till en annan person och det är detta som det avtalas om.

Då du är gift eller sambo

För den som är gift eller sambo är det viktigt att notera att sambo och make ska ge sitt samtycke till överlåtelse. Detta sker normalt sett genom att ett överlåtelseavtal för bostadsrätt signeras av den som är make eller sambo. Om man skriver ett överlåtelseavtal utan att sambo eller make samtycker riskerar man att avtalet blir ogiltigt.

Glöm inte medlemskapsansökan

Det tål att upprepa att ett överlåtelseavtal för bostadsrätt först kommer att gälla när den som tar över bostaden har blivit godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen. Tills detta sker är det den som säljer som har ansvar för månadsavgiften för bostaden.

Ni kan köpa en färdig juridiskt korrekt avtalsmall på Juridiskadokument.nu för 395 kr och då ingår hjälp med att fylla i avtalet korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få till avtalet rätt så att man slipper problem i efterhand.

Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here