Gåvobrev

0
Gåvobrev

Gåvobrev används när man vill ge bort något värdefullt och vill juridiskt reglera gåvan skriftligt. Det kan handla om gåvor i form av fastigheter, bostadsrätter, pengar, aktier, konst, bilar eller andra värdeföremål.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt bindande dokument som bevisar att en gåvogivare önskar skänka en gåva till en gåvotagare. I ett gåvobrev har man även möjlighet att villkora gåvan om man så önskar. Du kan till exempel ange att gåvan ska vara enskild egendom om du vill att gåvan ska stanna kvar i släkten.

Varför är det viktigt med ett gåvobrev?

Ett gåvobrev gör det tydligt för alla parter vad som gäller kring en gåva och vilka villkor som är kopplade till den. Med ett gåvobrev har du också möjlighet att ge en större trygghet för gåvomottagaren och undvika framtida konflikter och arvstvister. Om du exempelvis vill ge något av dina barn ett förskott på arvet bör du upprätta ett gåvobrev och ange att det är ett arv. Då ingår gåvans värde i det framtida arvet. Du kan även lägga till ett villkor i gåvobrevet att gåvan är en enskild egendom för att mottagaren ska få behålla den vid en eventuell skilsmässa.

🔵 Du hittar ett prisvärt gåvobrev + hjälp med att fylla i det korrekt hos Juridiskadokument.nu. Det kan vara värt några hundralappar för att få till ett gåvobrev som är 100% korrekt så att man slipper problem i efterhand.

Du som inte tycker att det är värt några hundralappar kan använda denna gratis-mall i word-format istället. Via gratis-mallen får du dock ingen hjälp och vägledning kring hur avtalet skall fyllas i och vad du skall tänka på.

När är det viktigt att upprätta ett gåvobrev?

Vid gåvor av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt är det enligt lag tvingande att upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev fungerar då som ett köpekontrakt.

Vid gåva av lös egendom krävs inget gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Men om du ska ge bort något av ett större värde är det alltid bra att upprätta ett gåvobrev. Om du vill lägga till ett villkor till din gåva kan det också vara en anledning till att upprätta ett gåvobrev. Det kan till exempel handla om att du vill ge en större summa pengar till dina barn som de inte ska få tillgång till förrän hon eller han uppnått en viss ålder.

I vissa fall kan det vara en god idé att skriva in att din gåva ska vara enskild egendom för att den ska stanna kvar i den egna släkten och inte omfattas av en eventuell framtida bodelning.
Om du vill ge bort en fastighet som du önskar ska stanna kvar i släkten kan du även villkora gåvan genom att den inte får säljas utan att den övriga familjen ska få möjlighet att köpa loss den.

Hur upprättar man ett gåvobrev?

För fastighetsgåvor måste gåvobrevet följa vissa formkrav som regleras i jordabalkens fjärde kapitel, för att gåvan ska vara juridiskt giltig.
Det innebär att gåvobrevet ska vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare. Det ska också innehålla en överlåtelseförklaring och hur stor andel som överlåts. Skriv även in eventuella särskilda villkor som du vill ska ingå i din gåva.
Ett samtycke från givarens partner kan krävas om givaren är gift eller sambo.

Är det bäst att använda en färdig mall från nätet eller anlita en jurist?

Om värdet på gåvan är högt kan det vara klokt att anlita en jurist för att vara säker på att dokumenten är upprättade på rätt sätt och som passar dina behov och önskemål. Det finns många viktiga frågor att fundera över när man ska upprätta ett gåvobrev. En jurist kan bidra med ovärderliga råd och guida dig genom upprättandet av ett gåvobrev.

🔵 Du hittar ett prisvärt gåvobrev + hjälp med att fylla i det korrekt hos Juridiskadokument.nu. Det kan vara värt några hundralappar för att få till ett gåvobrev som är 100% korrekt så att man slipper problem i efterhand.

7 st viktiga punkter

  • 1. Vid bostadsrätts- och fastighetsgåvor är det enligt lag tvingande att upprätta ett gåvobrev.
  • 2. Gåvobrev som gäller fastighetsgåvor, bostadsrätt eller tomträtt ska följa vissa formkrav för att gåvan ska vara juridiskt giltig.
  • 3. Vid en gåva av lös egendom krävs inget gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig men det kan vara bra att upprätta ett gåvobrev vid gåvor av väsentligt värde.
  • 4. Pengar betraktas som lös egendom. Det gäller oberoende av hur mycket pengar man vill ge bort. Där krävs alltså inte gåvobrev.
  • 5. Om värdet på en gåva av lös egendom är högt kan det vara bra att upprätta ett gåvobrev.
  • 6. Om ett gåvobrev upprättas på ett bra och riktigt sätt kan det hjälpa till att undvika framtida konflikter och arvstvister.
  • 7. Fundera över om du vill lägga till villkor i gåvobrevet, till exempel att gåvan ska vara enskild egendom eller om mottagarens framtida arv ska påverkas av gåvan.

🔵 Du hittar ett prisvärt gåvobrev + hjälp med att fylla i det korrekt hos Juridiskadokument.nu. Det kan vara värt några hundralappar för att få till ett gåvobrev som är 100% korrekt så att man slipper problem i efterhand.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here