Bodelning – Gratis mall och info

Bodelning

En bodelning innebär att gifta eller sambos delar upp gemensam egendom vid en separation. Det är frivilligt att göra en bodelning men det rekommenderas starkt. Om en bodelning inte görs kan någon av parterna begära en bodelning i efterhand.

Gratis mall – bodelningsavtal

Om du känner att du klarar av att fylla i ett bodelningsavtal helt korrekt själv, utan hjälp så kan du använda våra mallar som är helt gratis. Du kan välja med att ladda ner mallen som Word-fil eller PDF-fil:

 • Ladda ner bodelningsavtal för sambos som Word-fil
 • Ladda ner bodelningsavtal för sambos PDF-fil
 • Ladda ner bodelningsavtal för gifta Word-fil
 • Ladda ner bodelningsavtal för gifta PDF-fil

Disclaimer: vi tar inget ansvar för de kostnadsfria juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

Få hjälp med bodelningen för några hundralappar
Juridiskadokument.nu får du en bodelnings-mall samt hjälp med att fylla i bodelningen korrekt för några hundralappar. Det kan vara värt de pengarna för att få till ett riktigt avtal som är 100% korrekt så att du slipper problem i efterhand.

Gratis juridisk hjälp ingår vid köp av bodelningsavtal

Vad är bodelning?

En bodelning handlar om att dela upp det som ägs gemensamt. Det här blir aktuellt vid skilsmässa såväl som då tidigare sambos flyttar isär. Bodelningen kommer också att behövas vid dödsfall då arvingar kommer in i bilden.

Många gånger behövs det ingen formell process. De som ska skilja på sig kan själva diskutera fram en bra lösning. Men det sker också att de som ska dela upp boet inte kommer överens. Då behövs det professionell hjälp av en bodelningsförrättare.

I videon går Familjens jurist går igenom bodelning

Tillgångar och skulder

Grundregeln för sambos är att det som ett par har skaffat för gemensamt bruk ska delas lika. Det gäller tillgångar som blir kvar när skulder har dragits av.
För gifta skall allt delas som inte är undantaget som enskild egendom.

Tillgångar fördelas

Det här kallas också för lottläggning. Det innebär att man bestämmer precis hur tillgångar ska fördelas. Det kan ju finnas egendom där man väljer att låta en part lösa ut den andra hellre än att sälja egendomen och dela på pengarna.

Avtal skrivs

När besluten har fattats går det att skriva ett bodelningsavtal. Här beskrivs den lottläggning som man kom överens om.

Hitta prisvärd hjälp med bodelningen

Antingen gör du bodelningen själv med hjälp av Juridiskadokument.nu, eller så använder du hemsidan Dorunner.se. Den hjälper dig kostnadsfritt att samla in och jämföra offerter från jurister som kan hjälpa till med avtal och andra juridiska ärenden. Det är gratis att samla in offerter och man förbinder sig inte till något när man gör en ansökan på Dorunner hjälper till med.

Göra upp privat eller få formell hjälp?

När en partner begär bodelning och den andra inte vill kan det bli knepigt. Då kan det bli tal om tvångsbodelning. Men även i situationer där man är överens om att det är dags att dela bo kan det bli besvärligt.

Många gånger blir det lättare att ta hjälp av en bodelningsförrättare. Med en formell bodelning där man har allting tydligt i ett avtal minskar riskerna för missförstånd. Det blir lättare att komma överens och sedan hålla sig till det som beslutats om.

Bodelning vid separation

Det finns som sagt lite olika situationer i livet då en bodelning kan bli aktuell. Vi ska se lite närmre på de främsta. Den allra vanligaste är förstås separationen. Ett par som inte längre vill fortsätta tillsammans måste komma överens om vem som ska behålla vad.

Det finns huvudsakligen två typer av separationer:

Samboseparationen

De som har levt i ett samboförhållande ses som två olika juridiska personer. Men det faktum att de har levt tillsammans leder till vissa rättigheter och skyldigheter vid en separation. Det är sambolagen som ger oss reglerna för den här typen av separation som kan anses mindre strikt än en skilsmässa.

Efter samboskap är det som norm så att det som har skaffats för gemensamt bruk ska delas på med bodelningen. Det här är viktigt att förstå. Om du flyttar isär kan du alltså begära bodelning. Om det inte finns ett samboavtal som säger annat ska allt som ni har skaffat tillsammans delas upp.

Innan du blir sambo – Om du ska bli sambo är det klokt att betänka detta. Upprätta samboavtal för att slippa missförstånd om förhållandet tar slut och ni flyttar isär. Ni kan också upprätta ett samboavtal även om ni redan har flyttat ihop.

Skilsmässa

Vid skilsmässa handlar det om att en juridisk person blir två igen. Det innebär lite striktare regler än vad som gäller för sambos som separerar. All egendom som inte ses som enskild egendom ska delas på.

I ett äktenskapsförord kan man skriva ner vad som är enskild egendom. Men allt som skaffas gemensamt därefter ska man vid bodelning dela på hälften. Det här är viktigt att förstå vid äktenskap som ingås då det redan finns barn sedan tidigare. De påverkas ju av det nya äktenskapet på så vis att en del av deras arv nu kan komma att gå till den nya maken eller makan.

När det inte rör sig om enskild egendom eller gåvor som via gåvobrev eller på annat sätt tydligt bara är till för en part ska egendom ses som gemensam. Den är då det som kallas för giftorättsgods.

Makarna som ska skiljas ansöker om äktenskapsskillnad då det rör sig om en separation och så kan man gå vidare med själva bodelningen. Det här kan bli en långdragen process då det kan vara mycket som man ska dela på.

Innan du gifter dig – Det går att undvika missförstånd och bråk omkring bodelning och arv vid skilsmässa genom att upprätta ett äktenskapsförord innan vigsel sker. På så vis går det att ändra reglerna för vem som ska få vad vid en skilsmässa.

Bodelning vid dödsfall

När en make går bort måste man också genomföra en bodelning. Då kommer eventuella arvingar att vara med i bilden. De tar den avlidnes plats förutom vad gäller övertagande av bostad. När det rör sig om bonusfamiljer med arvingar som inte är barn till den som överlever är det en stor hjälp att ha skrivit äktenskapsförord som tydliggör vad som inte ska delas på.

Bodelning vid fortsatt äktenskap

Det finns också frivillig bodelning som inte har med någon form av separation att göra. Makar kan genomföra en bodelning till exempel då en make har dragit igång ett bolag. Genom att lägga över egendom och andra tillgångar på den make som inte äger bolaget får man en extra trygghet. Om bolaget skulle gå i konkurs kommer det inte att gå ut över partnern som står som ägare av tillgångar som inte blir en del av konkursboet.

10 frågor om bodelning

Här är några mycket vanliga frågor om bodelning vars svar kan vara en stor hjälp när du försöker förstå hur er bodelning ska se ut och fungera.

 • Vad är skillnaden mellan bodelning vid samboskap och äktenskap?

I äktenskap ses normalt sett all egendom som gemensam. I samboskap är det bara det man skaffat gemensamt som ses som gemensamt. Reglerna för bodelningen kan regleras i äktenskapsförord för gifta eller i samboavtal för sambos. Bodelning sker alltid i samband med skilsmässa men bara när någon kräver det vid separation av sambos.

 • Hur lång tid får en bodelning ta?

För bodelningar vid skilsmässa finns det inga regler för hur lång tid det ska ta. Men om du är sambo ska du veta att du har ett år på dig efter separationen att begära bodelning. Om det är svårt att komma överens och en partner drar på bodelningen går det att ansöka om en bodelningsförrättare som då kommer att driva igenom bodelningen utan mer dröjsmål.

 • Vad ingår i bodelning?

Vid äktenskapsskillnad ingår allt som räknas som giftorättsgods. Det är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom till exempel med äktenskapsförord eller gåvobrev. Allt annat ingår i bodelningen, även sådant som makarna ägde innan äktenskapet.

 • Vad är bodelning sambo?

Det här är en bodelning som sker om en partner begär om den. Det kan man göra i upp till ett år efter separationen. Bodelningen kan påverkas av det som finns med i ett samboavtal och som talar om vad som inte ska ses som gemensam egendom.

 • Vad gör en bodelningsman?

En bodelningsman är samma sak som en bodelningsförrättare som har som uppgift att genomföra en bodelning. Det är tingsrätten som utser en bodelningsförrättare. Bodelningsmannen tar fram ett förslag som båda parterna får kommentera under 4 veckors tid. Om ingen överklagan sker kommer bodelningen som föreslås att gälla.

 • Kan man göra bodelning innan skilsmässan går igenom?

Det går att kräva att bodelning genomförs redan innan betänketid för skilsmässa är över.

 • Vad kostar en bodelningsförrättare?

Det beror på vilken advokatbyrå som får uppdraget. Det kan handla om allt från 1500 kronor till upp mot 4000 kronor per timme. Det som påverkar hur mycket det kommer att kosta är hur besvärlig bodelningen kommer att bli.

 • Var ansöker man om bodelning vid skilsmässa?

När två parter inte är överens om bodelning går det att ansöka till tingsrätten om detta. Då går det också bra att föreslå vem som ska fungera som bodelningsförrättare.

 • Vad är partiell bodelning?

När makar genomför en bodelning som avser utvalda tillgångar under rådande äktenskap kallas det för en partiell bodelning. Den kan inte utföras vid skilsmässa. Partiell bodelning ska anmälas till Skatteverket.

 •  Vem har rätt till huset vid en bodelning?

Det här är en fråga utan ett enkelt svar. Det kommer att bero på saker som om det finns barn med i bilden och om det är viktigt att de får bo kvar i huset.

Intressanta fakta om bodelning

Här är några intressant fakta om bodelning som kan vara bra att ha koll på oavsett varför det blir tal om att dela upp boet.

Bodelning för olika situationer

Bodelningen blir aktuell vid dödsfall, samboseparation, skilsmässa och faktiskt också under själva äktenskapet då det blir tal om partiell bodelning. Samboseparationens bodelning är frivillig.

Bodelningsregler upplöses

Det går att häva de traditionella bodelningsreglerna med ett äktenskapsförord eller ett samboavtal. Ibland kan man helt och hållet bli av med reglerna som gäller på detta vis. Ibland bara delvis.

Det blir alltfler skilsmässor

Under 2000-talet har statistiken för skilsmässor visat att det blir alltfler för varje år som går. Och intressant att notera är att det till exempel år 2018 var fler kvinnor än män som skilde sig…

Partiell bodelning finns inte för sambo

Partiell bodelning är bodelningen som man kan göra under äktenskap utan intentionen att skiljas. Men det finns inget motsvarande för sambos.

Bodelning efter dödsfall av sambo

När en sambo går bort finns det ingen lag som säger att man måste genomföra en bodelning. Men sambon som fortfarande lever kan begära detta. Det kan bli aktuellt då det finns barn från tidigare förhållanden och bouppteckning ska göras. Bodelningen kommer då att ge den överlevande partnern hälften av allt som man köpte in för gemensamt bruk. För att ge en efterlevande sambo mer än det som köpts in gemensamt måste ett testamente upprättas.

Vikten av ett bodelningsavtal

Även om ni är helt överens om hur bodelningen ska se ut är det viktigt att det skrivs ett bodelningsavtal efter en skilsmässa. Särskilt då ni kanske inte säljer egendom för att dela på pengarna.

Det beror på att det går att kräva bodelning långt efter det att skilsmässan har gått igenom. Det betyder i praktiken att ni kan göra en bodelning som ni kommer överens om. Därefter ökar värdet på egendomen som ni hade gemensamt och då vill den andra plötsligt göra en ny bodelning och skriva avtal. Det här går alltså att undvika med ett bodelningsavtal.

Som vi nämner ovan så hittar du prisvärda bodelningsavtal på Juridiskadokument.nu

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

32 KOMMENTARER

 1. Hej, jag och min sambo ska separera och har fått rådet att göra en partiell bodelning gällande hyreskontraktet på vår lägenhet. Jag vill att kontraktet helt ska övergå till min sambo (vi står båda på kontraktet). Detta för att hyresvärden inte ska kunna säga upp min sambo från bostaden. Är detta möjligt och hur går vi tillväga?

 2. Om man gör en bodelning efter 17 år som skilda så hur räknas värdet på huset?när skilsmässan gick igenom ell dagens värde.han har skrivit på papper att han är nöjd med summan han fick (förra året)men ångrar sig o vill ha ny bouppteckning genom advokat han anlitat i dagarna?

  • Tips
   1. Hittamäklare.se - Jämför mäklarna och deras offerter
   2. Lånekoll.se - Jämför räntor på lånelöften för bolån & privatlån

 3. Hej! Vi har skiljt oss ock han ska köpa ut mej. Huset är värt 3200000kr. Köpte det för 750000kr. Har lån på 360000kr.hur mycket ska han ge mej? Kan man inte låta skatten stå kvar tills han säljer huset och jag får en mindre summa? Kan jag slippa skatten om jag sätter in pengarna i mitt nya hus?

 4. Hej
  Jag och min man ligger i skilsmässa

  Vi bodde gemensamt i en hyresrätt där jag står på kontraktet själv och har köat i många år för.
  Min son 15 år bor hos mig och jag har ensam vårdnad ( min man är inte pappan)

  Kan min man göra anspråk på lägenheten???
  Han har en myndig dotter och en omyndig som bor hos sin mamma

  Mvh Maria

  • Hej Maria.

   Jag är tyvärr osäker på vad som gäller där så jag kan inte svara på din fråga.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 5. Hej!
  Gift i 22år 3 barn (18,12,9)
  Äger hus 50/50
  Ska göra bodelningen snart.
  Min fru vill köpa ut mig,fast jag vill inte det utan vill sälja huset.
  De 2 mindre barnen bor ena med mig, den andra med sin mor.
  Kan domen tvinga mig och sälja huset till min fru fast jag är beslutsam att inte låta henne att få huset utan sälja?

  • Hej Nehat.

   Jag är tyvärr osäker på vad som gäller vid en tvist om ni inte kommer överens om vad ni skall göra med huset.

   mvh admin på Ekonomifokus

 6. Hej!
  Jag och min man ska skiljas och jag ska bo kvar i huset. Huset är belånat till ca 1/4 av värdet. Hur ska vi räkna när jag ska köpa ut honom?

  Mvh Åsa

 7. Hej.
  Jag är sambo, men ska dela på oss och han vill överta huset.
  Vi köpte villan för 2.1 miljoner och den är idag värderad till 3.6
  Vi äger lika mycket.
  Om han ska köpa ut mig och själv bo kvar.
  Hur mycket ska han då betala till mig? Ska jag sen betala skatt på min del som han köper ut mig för?

  • Hej Anette.

   3,6 / 2 = 1,8 miljoner är priset han skall köpa ut dig för.
   Du kommer att behöva betala skatt på din vinst (750 000 kr). Skatten blir då 165 000 kr (22% av vinsten).

   Mvh admin på Ekonomifokus

 8. Hejsan Jag undra om bodelning jag skilde mig och har fått en summa efter 17 år äktenskap Men Det räknas inte alla ägodelar Han köpte mig för Halva kostnader av huset. Min frågan är ska det bara validera om papper jag signera det fanns bara vi 4 personer som skrivit på .Min ex , jag och mina två övermyndig barn. kan jag inte överklaga eller ? Mvh Hazeluz

  • Hej Hazeluz.

   Jag förstår tyvärr inte din fråga.
   Men det låter som en fråga som du få¨r ställa till en jurist istället.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 9. hej jag tänker skilja mig bo kvar i vår hyreslägenhet tills jag hittar en egen lägenhet får vi behålla vårt bostadsbidrag vi e prnsionärer med låg pension ?

  • Hej Anita.

   Det vet jag inte tyvärr.
   Det får du fråga försäkringskassan.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 10. Hej. Ska göra en bouppdelning och då frågade jag juristen om renoveringar om det ska dras bort. Men det spelade ingen roll sa han. Att jag får den smällen eller mina barn den dagen vi säljer Kan ni förtydliga detta?

  • Hej Johanna.

   Bouppdelning finns det inget som heter.
   Menar du bouppteckning eller bodelning?
   Det är två helt skilda saker.

   Mvh admin på EKonomifokus

 11. Hej
  Hvis man har et hus inden man bliver gift, och huset er köbet for ca 15 år seden och vi skal separes efter 11 år , I saden situation den hus skal ogsa deles mellan os
  Tack

  • Hej Davod.

   Ja huset skall också delas om ni inte har skrivit ett avtal som gör huset till enskild egendom.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 12. Hejsan
  Jag och min sambo ska flytta isär och försöker lösa det på det smidigaste sättet.
  För tillfället står jag i kontraktet för vår hyresrätt, men jag tänkte vara den som flyttar ut och överlåta lägenheten till henne så hon bor kvar här med vår dotter då vi har dagmamman i byn där vi bor.
  Går det att överlåta lägenheten på ett smidigt sätt till henne så jag kan flytta ut utan problem och hon inte behöver söka ny lägenhet?

  Mvh Joakim

  • Hej Joakim.

   Vad jag har förstått så gäller följande:
   Ja om ni haft bostaden som gemensam bostad så kan din sambo ta över kontraktet.
   Hyresvärden kan endast neka om inte din sambo har inkomst eller har en massa betalningsanmärkningar.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 13. Hej! Skilsmässa är över bodelning är kvar
  Vi har varit gifta 2 år samt sambo innan äktenskapet i 3 år. Räknas tiden som 5 år då? Vad har jag rätt att få vid bodelningen?

  Hälsningar
  Diana

  • Hej Diana.

   Du har rätt till 50% av alla tillgångar förutom tillgångar som är avtalade som enskild egendom.

   mvh admin på Ekonomifokus

 14. Hi ,

  We are in process of getting a divorce. We will sell the joint house and split the money as we are half owners of the house .
  Do I still need to have a Bodelningsavtal ?
  We do not own anything else which is shared and expensive.

  Regards,
  Sia

  • Hello Sia.

   I dont know the answer for that question, sorry.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 15. Hur långt efter en sambo separation kan man ansöka om bodelning? Om man är överens.
  Sambon vill flytta ut, men vill stå kvar på kontraktet tills han hittar ny lägenhet, vi flyttade in tillsammans i lägenheten och har bott ihop i 4,5år.
  Vi är överens om bodelningen, och att jag ska få ta över lägenheten, men han vill inte släppa den förens han hittat annat.
  Kan han flytta ut, och folkbokföra sig där, och att jag bor kvar (med tre barn, varav ett gemensamt) och att oberoende om det tar en månad eller ett par år, göra en bodelning sen och jag får lägenheten?

  Mvh Jenny

  • Hej Jenny.

   Detta är tyvärr utanför min juridiska kunskap.
   Du får ställa frågan till en jurist.

   Mvh admin på EKonomifokus

 16. Hej,
  Jag ska börja bodelning, jag fick en gåva från mina föräldrar får handpenning. Vi har en annan lån utomlands och måste jag betala till min man 1/2 av den lån. Kan jag delbetala den lån och ska jag spara min gåva?
  Om jag vill inte att ta min man huset, jag kan inte ta från banken mycket pengar att köpa, va kan jag gjorta?
  Tack så mycket
  Daniela

  • Hej Daniela.

   Jag kan inte svara på din fråga tyvärr.
   Ring din bank så hjälper dom dig.

   Mvh admin på Ekonomifokus

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här