Sambolagen – Sammanfattning

0
Sambolagen sammanfattning

Två personer som bor tillsammans och är i en relation med varandra är enligt lagen sambos. Personer som är sambos delar ett hushåll men är inte gifta med varandra. Sambolagen kliver då in och reglerar vad som gäller för bostaden och de gemensamma sakerna som finns i bostaden.

När slutar två personer vara sambos?

Det finns tre möjligheter till att två personer slutar vara sambo:

 • En av personerna gifter sig med någon annan
 • Personerna flyttar isär
 • En avlider

Samboegendom enligt sambolagen

Samboegendom är egendom som införskaffats och används gemensamt i det gemensamma hushållet. Det är alltså den gemensamma bostaden och det bohag som finns i den som räknas som samboegendom, men endast under förutsättning att det införskaffats tillsammans.

Köpte eller hyrde den ena parten bostaden innan förhållandet räknas bostaden istället som enskild egendom. Detsamma gäller med prylar i hushållet.
Köps en fastighet eller bostadsrätt under förhållandet för att bo i tillsammans räknas det som samboegendom, oavsett hur mycket respektive person betalat.

Följande räknas inte som samboegendom:

 • En gåva som inte kommer från den andra sambon utan från exempelvis en släkting
 • Egendom som ärvts genom ett testamente
 • Föremål som införskaffats innan två personer blev sambos
 • Bil
 • ”Egna prylar” till exempel kläder, klocka, skor osv.
 • Pengar

Följande räknas som samboegendom:

Till gemensam egendom/samboegendom räknas allt som köpts in för användning till det gemensamma hushållet. Det kan vara:

 • Möbler
 • Inredning
 • Porslin
 • Hushållsmaskiner
 • Andra saker att använda i hemmet

Föremål som köps in för att användas för eget bruk, som exempelvis en egen hobby räknas inte som gemensam egendom utan är enskild egendom. Dessa föremål skall då inte delas upp när samboskapet upphör.

Avtal om enskild egendom – samboavtal

Sambos kan innan förhållandet inleds eller när som helst under förhållandet skriva ett samboavtal mellan varandra för att reglera att vilken egendom som skall vara enskild och därför inte ingå i en bodelning. Skulle parterna vilja ändra ett befintligt samboavtal sker det genom att ett nytt avtal skrivs och därmed ersätter det tidigare avtalet.

Läs vår djupgående artikel om: Samboavtal

Om du känner att du klarar av att upprätta ett korrekt samboavtal själv så erbjuder vi en gratis mall i wordformat som du kan ladda ner.

 • Ladda ner vår gratis-mall för samboavtal (denna mall får ej länkas eller delas på andra hemsidor)

Disclaimer: vi tar inget ansvar för de juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

Få hjälp med samboavtalet för ca 325 kr
På Juridiskadokument.nu får du en mall + hjälp med att fylla i avtalet korrekt för ca 325 kr. Det kan vara värt några hundralappar för att få till ett samboavtal som är 100% korrekt så att man slipper problem i efterhand.

Bodelning för sambos

När ett samboskap upphör ska en bodelning göras och det sker utifrån hur det såg ut den dag som förhållandet upphörde. Det spelar ingen roll om det dröjer två månader innan bodelningen genomförs, dagen då förhållandet upphörde är alltid grunden och fram tills att bodelning genomförs ska egendomen förbli orörd. Bodelningen måste genomföras inom ett år från att förhållandet upphörde.

Vid en bodelning tas först hänsyn till gemensamma skulder och kostnader. När skulderna är hanterade räknas det fram vad som återstår av den gemensamma egendomen vilken sedan fördelas lika mellan parterna.

En bodelning för sambos skall ej registreras hos någon myndighet (tex skatteverket)

Störst behov av bostad

Om bostaden räknas in som gemensam, dvs att den hyrdes eller köptes in under förhållandet för gemensamt boende kommer det göras en avvägning om vem som skall få behålla bostaden. Då avgörs det vem som har störst behov av bostaden och den som har störst behov kommer att få behålla den. Det kan vara för att exempelvis kunna bo kvar med barn och därmed räknas som skäligt.

Om det är en bostadsrätt eller fastighet får alltså den som har störst nytta av bostaden köpa ut den andra. Detta gäller såklart endast som man inte kommer överens om annat.

Pengar istället för egendom

Om en sambo ogärna vill lämna ifrån sig viss egendom har denne rätt att istället betala motsvarande belopp i pengar till den andre personen. Det finns krav på säkerhet för själva betalningen, allt för att garantera att betalning kommer att ske.

Om man inte kommer överens

Kommer man inte överens om hur samboegendomen skall fördelas så kan man ansöka till tingsrätten och få en bodelningsförrättare som hjälper till.

Om en sambo avlider

Upphör ett samboförhållande genom att en part avlider kan den efterlevande begära bodelning och att få överta bostaden. Den efterlevande har rätt att begära ut sin del precis som vid vanliga bodelningar när samboskap upphör. Först ska det tas hänsyn till skulder, det som sedan är kvar av värde delas på två vilket den efterlevande då får behålla. Vem som ärver den avlidne personen bestämmer arvsordningen. Efterlevande sambo ärver inget utöver sin befintliga del vid bodelning.

Barn under 18 år

Skulle det i samboförhållandet finnas barn kommer det barnet att ärva den avlidne sambon. Är barnet under 18 år kommer en överförmyndare att träda in och förvalta egendomen tills det att barnet fyller 18 år.

Sammanfattning av sambolagen

Sambolagen reglerar gemensam bostad och gemensamt bohag. Det spelar ingen roll om ett samboförhållande upplöses av fri vilja eller att en av parterna avlider, sambolagen reglerar på samma sätt.

Bostad införskaffad för att leva och bo i tillsammans samt gemensamt bohag omfattas av sambolagen. Finns det speciella föremål personer önskar att behålla som enskild egendom går det att skriva ett samboavtal som reglerar det.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here