Ränteskillnadsersättning vid försäljning

1
Ränteskillnadsersättning

Om du har ett lån där du valt att binda räntan som du av någon anledning behöver/vill sälja innan dess att bindningstiden har löpt ut så tillkommer det oftast en kostnad för detta. Denna kostnad kallas för ränteskillnadsersättning. Du kan slippa denna kostnad om du gör ett så kallat säkerhetsbyte. Säkerhetsbyte kan du läsa mer om HÄR.

Vad är ränteskillnadsersättning

När du binder ditt lån så har banken räknat in detta som en framtida inkomst och om du då löser lånet tidigare så kommer banken att förlora dessa framtida intäkter.
Banken har då rätt att ta ut den så kallade ränteskillnadsersättningen.
Du har alltid rätt lösa lånet när du vill enligt konsumentkreditlagen.

Ränteskillnadsersättningen räknas som ränta vilket gör att den är avdragsgill i deklarationen som en räntekostnad. Kostnaden läggs då som en kapitalkostnad i den del av deklarationen där du deklarerar dina inkomster och kostnader av kapital.

Hur beräknas ränteskillnadsersättning

Beräkningen för ränteskillnaden styrs av finansinspektionen och konsumentkreditlagen.
Tyvärr är det svårt att beräkna denna avgift och många är ovetande över hur detta går till. Avgiften styrs av ditt lånade belopp vid tillfället du skall lösa lånet, den återstående bindningstiden, räntan på ditt lån samt en jämförelseränta (räntan på statsskuldsväxlar och stadsobligationer).

1 KOMMENTAR

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here