Köpekontrakt fastighet

6
Köpekontrakt fastighet mall avtal

När en fastighets säljs krävs det ett köpekontrakt. I detta kontrakt kommer alla villkor att regleras för affären. Det finns vissa regler för hur köpekontrakt skall se ut för att de ska vara juridiskt korrekta men det är fritt fram (med vissa undantag) att lägga till egna villkor i avtalet så länge köpare och säljare är överens.

Gratis mall för avtalet

Ni kan köpa en färdig juridiskt korrekt avtalsmall på Juridiskadokument.nu för 395 kr och då ingår hjälp med att fylla i avtalet korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få till avtalet rätt så att man slipper problem i efterhand.

Gratis mall köpekontrakt för fastighet
– Ladda ner gratis mall som PDF-fil
– Ladda ner gratis mall som Word-fil

Disclaimer: vi tar inget ansvar för de kostnadsfria juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

Vad ska finnas med i ett köpekontrakt?

Om vi ser på de rent lagliga bitarna finns det några huvudpunkter som alltid måste vara med när ett köpekontrakt för fastighet upprättas. Oavsett om du ska sälja en tomt, en bostadsrätt eller hus är det viktigt att följande finns med i kontraktet:

 • Fastighetsbeteckning
 • Priset, det vill säga köpeskillingen
 • En överlåtelseförklaring som visar att ägarskapet förs över
 • Underskrifter från säljare och köpare
 • Det måste vara skriftligt

Tänk på att köpekontraktet för fastigheten måste vara skriftligt för att det ska gälla. Det är givetvis också mycket viktigt att all information stämmer. Dessutom måste säljare och köpare vara överens om alla villkor innan avtalet skrivs under.

Det här kan innebära att det behövs hjälp av en mäklare eller en jurist som ser till att alla villkor som finns i avtalet förstås av säljare och köpare. Många gånger går det dock bra att skriva avtal utan professionell hjälp med hjälp av en mall för köpekontrakt för fastighet.

Övriga punkter som kan vara bra att ha med

Utöver de punkter som måste finns i ett köpekontrakt för fastighet för att det ska gälla finns det saker som kan vara bra att ha med. Det här är sådant som kan variera i enlighet med typ av fastighet och den aktuella affären.

Några vanliga exempel på punkter att ha med är:

 • Storlek på handpenning
 • När köparen får tillträde till fastigheten
 • Mer detaljerade personuppgifter för köpare och säljare
 • Villkor för finansiering
 • Villkor för besiktning

Svävarvillkor i ett köpekontrakt

Många tar med så kallade svävarvillkor i ett köpekontrakt för fastighet. Det här är villkor som ger en part rätten att avbryta affären om de inte levs upp till. Det kan vara så att en viss tidpunkt nämns för ett villkor som ska uppfyllas. Om villkoret inte uppfylls till dess finns rätten att inte genomföra affären.

Ett typiskt exempel på ett svävarvillkor i ett köpekontrakt är att köparen skall besiktiga bostaden.

Köpekontraktet betyder att affären är i hamn

Det är när kontraktet skrivits under och eventuella svävarvillkor är fullgjorda som affären är i hamn. Innan ett kontrakt signeras går det fortfarande att ändra villkor eller att sälja till någon annan som kanske ger ett högre bud.

Ett kontrakt innebär att köparen nu är bunden till sitt bud och måste betala i enlighet med detta (om inget annat avtalats). Det betyder att det är viktigt att få ordning på detta kontrakt så snart som en muntlig överenskommelse finns på plats.

Ett vanligt råd är att vara mycket detaljerad i kontraktet. Det kan vara klokt att ta med saker som först kan verka små och inte alls viktiga. Vid senare tillfälle kan dessa små punkter vara det som gör att avtalet blir en stor hjälp då det kanske uppstår en tvist omkring det som står i det.

Överlag är det viktigt med tydlighet. För mer komplicerade köpekontrakt för egendom är det klokt att ta hjälp med kontraktet. Detta för att säkra att det skrivs på ett sätt som inte senare kan misstolkas i brottsligt syfte.

Köpebrevet är kvittot på fastighetsaffären

Sist men inte minst måste köpebrevet nämnas. Det skrivs på tillträdesdagen då återstående köpeskilling betalas. Med köpebrevet har köparen rätt att tillträda bostaden. Nu kan den nya ägaren registreras som bostadens ägare med lagfarterna till den. Köpebrevet benämns ofta som kvittot för fastighetsaffären.

Juridiskt korrekta kontrakt
Ni kan köpa en färdig juridiskt korrekt avtalsmall på Juridiskadokument.nu för 395 kr och då ingår hjälp med att fylla i avtalet korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få till avtalet rätt så att man slipper problem i efterhand.

6 KOMMENTARER

  • Hej Margareta.

   Nej inte om någon annan har fullmakt och kan skriva på åt säljaren.
   Köpebrevet måste vara i original så det kan inte scannas in och mailas (vad jag vet)

   Mvh admin på Ekonomifokus

  • Hej Hans.

   Ansökan om lagfart skall skickas in inom 3 månader efter köpet.
   Ansökan sker med köpebrev eller köpekontrakt. Ansökan görs till Lantmäteriet.

   Mvh admin på Ekonomifokus

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here