Besiktningsklausul i kontraktet – Köpa & sälja bostad

0

Att besiktiga bostaden innan köp är normalt en god idé. Oavsett om du köper en bostadsrätt, lägenhet, villa, hus eller radhus så bör du vara mycket noga med att undersöka vad det är du köper. Du som köpare är 100% ansvarig för att kolla upp vad det är du köper. Du kan inte klaga i efterhand på fel och brister som går att upptäcka vid en besiktning av bostaden. Om du har god kunskap om byggnadskonstruktioner behövs ingen besiktningsman. Du kan besiktiga bostaden själv, men då har du ingen firma att vända dig emot ifall det dyker upp fel i efterhand som du borde kunna ha upptäckt eller som en besiktningsman hade upptäckt.

En besiktningsklausul, även kallat besiktningsvillkor skrivs normalt på ett sätt som ger köparen rätt att besiktiga bostaden inom 1-2 veckor med eller utan professionell besiktningsman. Köparen har sedan rätt att dra sig ur affären, utan att behöva betala ersättning/skadestånd under denna tid oavsett om det dyker upp något oväntat eller inte på besiktningen. Det gör att köparen i princip får öppet köp i 1-2 veckor och kan dra sig ur affären oavsett anledning.  Det är dock möjligt att lägga in en bestämd summa i avtalet som köparen skall betala i skadestånd till säljaren ifall köparen drar sig ur affären under besiktningstiden. Eftersom det är fri avtalsrätt så kan man utforma klausulen precis hur man vill men mäklarsamfundet avråder mäklare från att utforma klausulen på något annat sätt än den klassiska försäljningsklausulen som vi nämner ovan och i exemplet längst ner i artikeln.

Det är samma förutsättningar som gäller för bostadsrätter, lägenheter och hus.
Det är dock ganska ovanligt att man besiktigar lägenheter.

Pruta eller dra sig ur affären vid besiktning

Köparen måste inte dra sig ur affären utan kan istället välja att pruta på bostadens pris om det dyker upp fel eller brister vid besiktningen. Det blir då en förhandling mellan köpare och säljare för att se om parterna kommer överens om eventuella prisjusteringar osv.
Kommer inte köpare och säljare överens så blir det ingen affär och köparen drar sig ur.

Besiktningsklausul ur köparens synvinkel

Som köpare vill man gärna ha in en besiktningsklausul i kontraktet. Vem tackar nej till öppet köp? Tyvärr finns det alltid en risk att säljaren väljer att sälja till en annan budgivare som inte kräver ett besiktningsvillkor i kontraktet. Men som sagt, är du köpare så bör du alltid försöka få in ett sådant villkor i kontraktet vilket ger dig extra tid att undersöka bostaden och tänka över ditt köp.

Besiktningsklausul ur säljaren synvinkel

Som säljare vill man helst undvika en besiktningsklausul.
Det finns alltid en risk att det dyker upp något på besiktningen och att köparen vill reducera priset. Det finns även en risk att köparen drar sig ur affären och du som köpare står då på ruta ett igen och måste genomföra en ny försäljning av bostaden.
Som säljare kan det vara klokt att försöka få inskrivet i kontraktet att köparen skall betala en ersättning på till exempel 10.000 kr om de drar sig ur köpet vid besiktningen.
Det blir i alla fall ett litet plåster på såren.

Det bästa tipset till dig som säljare

Anlita en duktig mäklare så kommer du att undvika många problem vid försäljningen.
En duktig mäklare kan avvärja problem i ett tidigt skede och se till att din försäljning löper på smidigt och bekvämt. För att hitta de bästa mäklarna som är aktiva i ditt område kan du använda hemsidan Hittamäklare.se. Där kan du helt kostnadsfritt samla in offerter från mäklarna i ditt område. Dessa offerter kan du sedan använda när du jämför mäklarna och förhandlar om mäklararvodet. Det är helt gratis att använda tjänsterna på Hittamäklare.se och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.

Exempel på en besiktningsklausul 

Köparen har rätt att efter köpet låta besiktiga fastigheten/bostadsrätten med hjälp av sakkunnig besiktningsman. Om köparen efter att ha genomfört en sådan besiktning inte önskar stå fast vid köpet, äger köparen rätt att begära köpets återgång.
Begäran om återgång skall framställas skriftligen till säljaren senast den (datum) varvid erlagd handpenning skall återbäras till köparen utan skadeståndsanspråk från någondera parten. Om köpet fullföljs är parterna överens om att fel som framkommer vid besiktning samt förhållanden som påtalas i den s k riskanalysen ej kan utgöra s k dolda fel enligt jordabalkens regler.

Ställ en fråga till oss

Använd dig av formuläret nedan.

Please enter your comment!
Please enter your name here