Kontraktsskrivning – Hus & bostadsrätt

Skriva kontrakt för bostadsrätt och hus

Kontraktsskrivningen är tillfället då köpare och säljare träffas och skriver under kontraktet. Detta möte sker vanligtvis på mäklarens kontor. I kontraktet skriver man in alla villkor för affären samt uppgifter om pris, tillträdesdatum osv.

En bostadsaffär är aldrig klar eller bindande innan dess att kontraktet är underskrivet av både köpare och säljare. Se därför till att försöka få till en kontraktsskrivning så fort som möjligt efter avslutad budgivning. Risk finns annars att det uppstår problem som gör att affären inte blir av.

 • Risker för säljaren: att köparen hinner ändra sig och drar sig ur affären
 • Risker för budgivaren som skall köpa: att det kommer in nya bud på bostaden

När köpare och säljare skrivit under avtalet kan de alltså inte längre ångra sig (om det inte finns en klausul i kontraktet som säger annat)

Artikelns innehåll:
1. Inför kontraktsskrivningen
2. Så går en kontraktsskrivning till
3. De vanligaste tilläggsklausulerna
4. Dokument som finns med vid en kontraktsskrivning


Klicka för att komma till önskad del av artikeln

Inför kontraktsskrivningen

Innan man ses för att skriva kontrakt bör man vara överens om alla förutsättningar för affären. Via telefonkontakt med mäklaren kommer köpare och säljare överens om följande punkter:

 • Tillträdesdatum
 • Pris (om det inte redan är beslutat)
 • Besiktningsklausul i kontraktet eller inte
 • Vad som skall ingå i köpet och inte
 • Övriga krav eller önskemål
 • Eventuella tilläggsklausuler i kontraktet (läs mer nedan)

Köparen måste även se till att ha finansieringen klar inför kontraktsskrivningen. Det vanligaste är att köparen har ett lånelöfte klart från banken som visas upp för mäklaren. Mäklaren vet då att köparen har ekonomi och förutsättningarna för att kunna genomföra affären.

Kan man skriva kontrakt innan man har lånet eller lånelöftet klart?

Svar ja, det kan man göra, men det är riskabelt och det är inte säkert att säljaren går med på det.

Skulle du skriva under ett bindande kontrakt och sedan inte lösa finansieringen så hamnar du i en rejäl knipa. Du begår då kontraktsbrott när du inte klarar av att betala för bostaden och det kan bli väldigt dyrt.

Om man inte har lånelöftet klart eller finansieringen klar så kan man lägga in en så kallad finansieringsklausul i kontraktet. Även här kräver det att säljaren accepterar att en sådan skrivs in i kontraktet.

Längre ner i artikeln finns en förklaring av vad en finansieringsklausul är.

🔗 Gå direkt ner till stycket om finansieringsklausul.

💡 Planerar du att köpa bostad?
Helst skall du ha ett lånelöfte klart redan innan du går på visning. En hemsida som vi upplever är väldigt duktiga på lånelöften och erbjuder väldigt fördelaktiga räntor är Lånekoll.se. De kan även hjälpa dig med att förhandla ner räntan på befintliga lån.

Lånekoll jämför bolån och privatlån hos ett stort antal banker åt dig med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och du väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte. Det är helt gratis att använda tjänsten och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Så går en kontraktsskrivning till

Vanligtvis träffas köpare och säljare på mäklarens kontor och skriver kontrakt samt skriver under alla tillhörande dokument som mäklaren har förberett inför detta möte. Mäklaren går igenom avtalet och alla dokument ihop med köpare och säljare. Bägge parter kan ställa frågor om det är något i kontraktet som de inte förstår.

När kontraktet är signerat av köpare och säljare får köparen vanligtvis ca 7-14 dagar på sig att betala in en handpenning på mäklarens klientmedelskonto. Handpenningen är vanligtvis 10% av bostadens pris. När alla villkor i kontraktet är uppfyllda betalar mäklaren ut handpenningen till säljaren.

Kontrakt för bostadsaffärer skall enligt lag vara skriftliga för att de skall vara juridiskt bindande. Det är därför viktigt att ALLT som köpare och säljare kommer överens om skrivs med i kontraktet eller i de tillhörande bilagorna. Alla villkor och förutsättningar för affären skall alltså stå med. Några exempel på villkor som brukar stå med:

Muntliga utfästelser & löften kring bostadsaffären gäller rent juridiskt men de är svåra att bevisa. Om säljaren till exempel hävdar att det finns ett våtrumsintyg för badrummet så bör köparen se till att det löftet står med i avtalet eller i de tillhörande bilagorna. Annars blir det svårt för köparen att kräva ersättning ifall det visar sig att det inte finns något våtrumsintyg.

Detta MÅSTE stå med i kontraktet enligt lagen

Enligt Jordabalken (4 kap.) måste tre uppgifter finnas med i avtalet för att det skall vara giltigt. Detta är alltså minimikravet.

 • Signaturer
  Både köpare och säljare måste skriva under avtalet med underskrifter, namnförtydligande, ort och datum.
 • Köpeskilling
  Avtalet måste innehålla köpeskillingen, dvs det pris som bostaden säljs för.
 • Överlåtelseförklaring
  Det måste finnas med en förklaring som säger att ”härmed överlåter säljaren bostaden till köparen”.
 • Fastighetsbeteckning
  (Gäller endast fastighet) Läs vår artikel om: Fastighetsbeteckning.
 • Bostadsrättsföreningens namn och bostadsrättens lägenhetsnummer
  (gäller endast bostadsrätt) Läs vår artikel om: Lägenhetsnummer.

De vanligaste tilläggsklausulerna

Ett kontrakt innehåller vanligtvis ett antal standardklausuler/standardvillkor. Utöver standardklausulerna kan man lägga till tilläggsklausuler. Här är några av de vanligaste tilläggsvillkoren/tilläggsklausuler:

Besiktningsklausul
Om en besiktningsklausul läggs in i kontraktet får köparen normalt ca 14 dagar på sig att besiktiga bostaden med hjälp av en besiktningsman. Säljaren kan, utan kostnad, dra sig ur köpet om oväntade fel eller brister upptäcks vid besiktningen.

Läs vår mer djupgående artikel om: Besiktningsvillkor i kontraktet

Försäljningsklausul – villkor om försäljning av nuvarande bostad
Om köparen är beroende av att sälja sin nuvarande bostad för att kunna finansiera den nya kan man skriva in ett villkor i avtalet som säger att köparen har 4-6 veckor på sig att sälja sin nuvarande bostad. Om köparen inte lyckas sälja sin nuvarande bostad går affären tillbaka i sin helhet och säljaren kan inte kräva någon ersättning för detta i efterhand.

Läs vår mer djupgående artikel om: Villkor om försäljning av nuvarande bostad

Ska du sälja din bostad rekommenderar vi att du först jämför mäklarna och deras arvoden på Hittamäklare.se.

Finansieringsklausul
Om köparen inte har lånelöfte klart eller finansieringen ordnad så kan man skriva in ett villkor i kontraktet där det står att köparen har till exempel 14 dagar på sig att få till ett godkänt lånelöfte hos banken. Om köparen inte lyckas med det går affären tillbaka i sin helhet och säljaren kan inte kräva någon ersättning för detta i efterhand.

🔗 Läs vår mer djupgående artikel om: Finansieringsvillkor

Klausul för bankens godkännande av bostaden
Vissa banker som har utfärdat lånelöfte kräver att de skall få godkänna bostaden innan kontraktet skrivs på av köparen. Ibland finns det inte tillräckligt med tid för det innan kontraktsskrivningen så man får lägga in ett villkor i kontraktet som ger köparens bank någon vecka på sig att godkänna bostaden. Om banken inte godkänner bostaden går köpet tillbaka i sin helhet och säljaren kan inte kräva någon ersättning för detta i efterhand.

🔗 Läs vår mer djupgående artikel om: Klausul för bankens godkännande av bostaden

Friskrivningsklausul
Om säljaren inte vill vara ansvarig för dolda fel eller fel som uppstår i efterhand i bostaden kan man lägga in en friskrivningsklausul i kontraktet. Med en sådan klausul är säljaren helt friskriven från ansvar.

🔗 Läs vår mer djupgående artikel om: Friskrivningsklausuler

De olika dokumenten i en kontraktsskrivning

När köpare och säljare träffas på mäklarens kontor har mäklaren förberett alla dokument och handlingar som skall skriva under av köpare och säljare. Nedan följer en lista med de olika dokumenten.

Köpekontrakt/överlåtelseavtal

Det viktigaste dokumentet i hela affären. I kontraktet står det vilket pris bostaden säljs för, vilket datum tillträdet till bostaden skall genomföras osv.

Depositionsavtal

Depositionsavtalet är ett avtal som reglerar var, när och hur handpenningen skall deponeras/sättas in. Handpenningen är vanligtvis 10% av priset på bostaden. Handpenningen skall oftast betalas inom 7-14 dagar från kontraktsskrivningen och den sätts in på mäklarfirmans klientmedelskonto. Mäklarfirman betalar sedan ut handpenningen till säljaren när kontraktets alla villkor är är uppfyllda och kontraktet blir 100% bindande.

Objektsbeskrivning

En objektsbeskrivning beskriver bostaden och alla förutsättningar kring bostaden. Här finns informationen om bostaden, eventuella servitut osv. Det är säljaren som är ansvarig för att uppgifterna i objektsbeskrivningen är korrekta.

Videon förklarar fastighetsmäklarnämnden vad som gäller vid eventuella fel i objektsbeskrivningen.

💡 Planerar du att köpa bostad?
Helst skall du ha ett lånelöfte klart redan innan du går på visning. En hemsida som vi upplever är väldigt duktiga på lånelöften och erbjuder väldigt fördelaktiga räntor är Lånekoll.se. De kan även hjälpa dig med att förhandla ner räntan på befintliga lån.

Lånekoll jämför bolån och privatlån hos ett stort antal banker åt dig med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och du väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte. Det är helt gratis att använda tjänsten och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Frågelista

Vanligtvis har säljaren svarat på frågor om bostaden i en så kallad frågelista. Den skall köparen få ta del av.

Eventuell ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen

Om affären gäller en bostadsrätt måste köparen godkännas av bostadsrättsföreningen för att köpet skall gå igenom. Bostadsrättsföreningen kräver att man har en inkomst samt att man inte har massor av betalningsanmärkningar. Föreningen kan neka ansökan och köpet av bostaden går då tillbaka. Handpenningen betalas då tillbaka till köparen i sin helhet.

Budgivningslista

Enligt lag skall köparen få en lista med namn och telefonnummer på samtliga budgivare. Denna lista kan ibland delas ut vid tillträdet av bostaden istället för vid kontraktsskrivningen.

Övriga handlingar

Övriga handlingar kan tillkomma så som förhands-besiktningsprotokoll osv.

💡 Planerar du att sälja en bostad?
Hittamäklare.se
hjälper dig att samla in offerter och jämföra de olika mäklarna som är aktiva i ditt område. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

63 KOMMENTARER

 1. Hej! Det är såhär att vi har fått okej av banken gällande ett lån på en villa. Har fått okej att skriva kontrakt. Grejen är att jag är gravid och kommer att få barn i slutet på mars. Inflyttning sker i slutet på juni. Vi har själva räknat med kostnaden att jag ska vara mammaledig, dock är detta inget vi nämt för banken. Måste vi göra det och kan de neka oss lånet när de plötsligt får reda på att vi har barn?

  • Hej Johanna.

   Ja, banken kan neka lånet eftersom er ekonomiska situation ändras om ni skall vara föräldralediga.
   Jag hade inte tagit den risken om jag var er. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra och prata med banken.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 2. Hej!
  Måste en bostadsköp gå via banken?
  kan man inte bara överföra pengarna till mäklaren ? när man har ordnat ekonomi.
  mvh

  • Hej Gulali.

   Mäklaren skall inte ha några pengar (förutom handpenningen). Det går däremot bra att föra över pengarna direkt till säljaren på tillträdesdagen men då krävs det att alla inblandade parter är överens om den lösningen.

   Mvh admin på Ekonomifokus

  • Tips
   1. Hittamäklare.se - Jämför mäklarna och deras offerter
   2. Lånekoll.se - Jämför räntor på lånelöften för bolån & privatlån

 3. Hej!
  Min dotter har skrivit ett köpekontrakt på ett hus med en försäljningsklausul att hennes lägenhet skall säljas för minst 1 100 000:-
  Hon har bara fått bud på 1 000 000:-
  Kan hon dra sig ur affären utan att krävas på skadestånd av säljaren

  • Hej Anders.

   Ja, i normalfallet.
   Läs i klausulen, där står det vilka förutsättningar som gäller.

   Mvh admin på ekonomifokus

 4. Hej!
  Jag har köpt en lägenhet, men har inte lyckats sälja min nuvarande lägenhet. Därför har även den nya lägenheten lagts ut till försäljning, då jag inte kan äga två bostäder. Tillträdesdatum har förlängts till månadsskiftet, då jag tillträder den nya lägenheten. Nu finns en köpare till den nya lägenheten, men det verkar som att jag inte kan sälja det innan jag tillträtt. Då det är nästan en månad till tillträdet så skulle jag gärna vilja skriva ett kontrakt nu (banken kan inte tidigarelägga tillträdet). Finns det något sätt att jag kan sälja min nya lägenhet innan jag tillträder för att inte riskera att tappa köparen?

  • Hej Emmali.

   Jag är 100% säker men jag tror att det kan gå att få till en lösning där du skriver kontrakt med en köpare trots att du inte tillträtt ännu men då gäller det att du är supernoga med kontraktet.
   Det behövs speciella villkor osv i kontraktet så ta hjälp av en riktigt duktig mäklare som kan hjälpa dig att utforma kontraktet.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 5. Mäklare ändrade kontraktet eftersom ett fel uppstod. Och jag måste underskrift på ett nytt kontrakt. Det nya kontraktet har ett annat kontonummer än det gamla. Efter att ha skrivit på det nya kontraktet.Om jag gör underskrif kanske Mäklare vill ha ingen handpenning till nytt konto?

 6. Hej, jag har en fråga, jag har fått ett kontrakt från Mäklare men det är inte påskrivet av någon eller så ska det inte skrivas på av säljaren först?

  Om Mäklare ändrade mitt kontrakt innan jag överlämnade nycklarna och det finns ett annat kontonummer på det nya kontraktet, är det möjligt att Mäklare efter kontraktsskrivandet kommer att be mig betala 10 %igen

  • Hej Köpare.

   Jag förstår inte riktigt din fråga. Du får förtydliga den rejält om jag skall kunna svara.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 7. Hej jag har en väldigt ovanlig titel.Jag köpte hus, tecknade kontrakt och överförde 10% efter 3 månader fick jag tillträde till huset men mark- och pantboken var inte uppgjord.Efter 4 månader skrev Mäklaren att vi måste skriva under kontraktet igen eftersom ett misstag gjordes och vi måste lägga till underskriften av ytterligare en person. Så hur är det med det gamla kontraktet och ska jag godkänna det, eller måste jag ta det nya kontraktet till banken?

  • Hej köparen.

   Det gamla kontraktet är sannolikt ogiltigt. Om du fortfarande vill köpa huset så är det bara att skriva under det nya kontraktet.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 8. Hej!

  Jag har en fråga angående äganderätt.
  Hur går de till? Måste man bli godkänd av bågen o gör någon en uc på dig?
  Hur fungerar hels grejen där ?

  Mvh Caroline

  • Hej Caroline.

   Om du köper en bostadsrätt görs en UC av bostadsrättsföreningen och du måste bli godkänd som medlem för att kunna köpa en bostadsrätt.
   Om du skall låna pengar till köpet kommer ju även din bank att undersöka din ekonomi och ta en UC på dig.

   mvh admin på Ekonomifokus

 9. Hej !
  Jag sålde min lägenhet och fick 10% handpenning och nu ringde mäklaren och sa köparen vill ändra ägare dvs hon vill köpa till sin mamma och vi ska skriva ny kontrakt. Kan man göra så? Kan hon göra nåt problem senare ? Snälla kan du svara

  • Hej Ranim.

   Det är inte ovanligt att köparen vill byta namn eller ägarfördelning i efterhand.
   Det är upp till dig om du vill vara snäll och låta de göra det.

   Du har rätt att säga nej och riskerar inga problem i efterhand om du gör det.
   Din köpare kan lika gärna skriva över lägenheten på sin mamma i efterhand istället.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 10. Hej!
  Måste köparnas andel stå med i köpekontrakt/köpebrev för att lagfarten skall bli godkänd?
  Mvh Frida

  • Hej Frida.

   Det vågar jag inte svara på tyvärr.
   Du kan ringa mäklarsamfundets kundombudsman och ställa den frågan så får du kostnadsfritt svar.
   Telefon: 08-83 22 66

   Mvh admin på Ekonomifokus

 11. Hej. Jag hade på en fredag efter vinnande bud fått frågan om dagen för kontraktskrivning. Jag angav att jag var fri att boka tid med, fick då en tid på följande måndag. Under söndagen såldes fastigheten till en annan budgivare (utan att jag fick chans att ge ett motbud) som innan hade stannat, med anledning att de kunde skriva på direkt.
  Vet att säljarn får sälja till vem de vill men kan detta verkligen beskrivas som att vara enligt ”god fastighetsmäklarsed”.

  Mvh Elias

  • Hej Elias.

   Jag är inte hundra men jag tror att agerandet är inom ”god fastighetsmäklarsed”.
   Du kan ringa till mäklarsamfundets kundombudsman om du vill ha kostnadsfri rådgivning. Då kan du få ett säkrare svar på din fråga.
   Telefon: 08-83 22 66

   Mvh admin på Ekonomifokus

 12. Hej
  Jag och min sambo har köpt lägenhet.
  Då allt gick så fort så va det ingen av oss som tänkte på att båda skulle stå på kontraktet.
  Vi har gemensamt lån, men bara jag står på kontraktet, kan man skriva in henne efteråt på kontraktet.
  Mvh jörgen

  • Hej Jörgen.

   Ja ni kan skriva ett gåvobrev där du ger bort 50% av bostaden till din sambo.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 13. Bland det första jag frågar mäklaren är om säljaren kan gå med på besiktning av lägenheten (då jag annars inte vill lägga ner så mycket jobb med förberedelser). Det ska inte vara något problem. Efter två visningar kom jag och säljare överens om tid för besiktning av bostadsrätten två dagar senare. Jag framförde ett bud med villkor att besiktningen skulle gå igenom. Säljaren var tveksam. Jag föreslog att eftersom besiktningen var så nära att vi istället skriver efter besiktningen bara vi kommit överens om pris och tillträde. Säljaren ville öka mitt bud med 100 000 kr pga lång inflyttningstid, vilket jag nekade och bad om förkortad inflyttningstid. Jag behövde svar omgående då besiktningen krävde avbokning för att inte kosta. Säljaren drog ut på tiden och svarade sent att de inte ville skriva och trodde de kunde få ett högre pris om de inväntade de planerade visningarna efter helgen. Jag avbokade besiktningen. 10 minuter senare ringer mäklaren och säger att de ändrat sig och vill skriva kontrakt efter morgondagens besiktning då de vill flytta snarast. Jag lyckas få tillbaka besiktningstiden (vanligtvis 14 dagars väntetid) och ber om att skriva kontrakt idag före besiktningen, då säljararna verkar ha benägenhet att ändra sig och att vi kan riva kontraktet och låta annonsen på Hemnet ligga kvar ifall besiktningen inte skulle gå igenom. Svar dröjer men tillslut godkänner de det. Säljarna dyker dock inte upp för kontraktskrivningen kl 19. Mäklaren säger att hon fått ett telefonsamtal från en kvinna kl 17 som just sålt sitt hus och vill köpa lägenheten med snabbare tillträde, 30-45 dagar tidigare än vi kommit överens om under dagen. Mäklaren meddelade den nya intressenten att de var nära ett avslut i affären. Har hon rätt att säga det när jag lagt ett dolt bud? Jag undrar vad säljaren vill, att jag ska flytta inflyttningsdatum eller att de tänker sälja till henne. Säljarna hade inte bestämt sig. Efter kort övervägande beslutar jag mig för att tidigarelägga inflyttningsdatum. Mäklaren meddelar då att säljaren (som befinner sig någonstans utanför kontoret där vi skulle ha skrivit) tycker då att jag har för mycket krav på besiktning. Jag anser att jag var först, att besiktningen inte går att avboka och att det enbart rör sig om några timmar, besiktningen ska ske kl 10:30 dagen efter och så fort den är klar hade vi kommit överens om att jag har rätt att ta tillbaka köpet. Kvinnan som hört av sig kan även tänka sig skriva dagen efter. Säljaren bestämmer sig för att skriva med kvinnan istället under kvällen. Jag anser att säljaren betett sig väldigt oschysst och att även mäklarens beteende känns oseriöst. Detta var min drömlägenhet och jag har lagt ner mycket tid på att få ihop allting. Jag anser att säljaren bör stå för besiktningskostnaden, om de vägrar bör Fastighetsbyrån göra det. Det här ger även dem dåligt rykte. Mäklaren säger att Fastighetsbyrån inte gör det. Hon lovar att återkomma med information vad som händer. Besiktningen är bokat kl 10:30 imorgon. Jag hör ingenting mer under kvällen men ser att lägenheten tagits bort från Hemnet. Jag vet att man har rätt att ändra sig innan kontrakt är skrivet men hur detta har skötts upplevs otroligt oseriöst och fräckt.
  Vänligen
  Eva

  • Hej Eva.

   Tyvärr verkar du ha drabbats av en jobbig säljare.
   Inget rättsligt fel har begått av varken säljaren eller mäklaren så du har tyvärr ingen rätt till ersättning av varken säljare eller mäklare.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 14. Hej

  Om man skriver kontrakt och betalar 10% innan man har ett lånelöfte , är det svårt att få lånelöfte ? Blir de jättesvårt att få till det ?

  • Hej Linda.

   Nej det spelar nog ingen större roll.
   Det blir ju ingen skillnad för banken.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 15. Hej
  Vad händer om min inkomst ändras ex några månader innan tillträdesdatumet, och jag har redan skrivit kontrakt innan o fått godkänt på att få låna från banken, kan banken neka mig lån, om de får reda på det, jag funderar på att studera några månader för att sedan återgå till mitt arbete efter tillträdes datumet. Jag har även studerat ett halvår innan, men det syns inte på UC än då den visar 2019 o 2020 inkomst, och tillträde till det huset jag ska köpa är 15/ juni 2021. Jag har tillsvidare tjänst som jag får ta tjänstledigt ifrån.

  • Hej Jina.

   Om banken får reda på att det skett stora förändringar i din ekonomi så kan de neka lånet även om du har lånelöfte.
   Det bästa är oftast att inte säga något till banken om du tror att de inte kommer kunna märka något när de gör en ny koll av din ekonomi inför tillträdet.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 16. Hej!

  Tack för svaret. Jag har med på vad du skriver.

  Jag tänkte efter att man är medlem i föreningen borde man skriva kontrakt utöver medlemskapet eller räcker medlemskapet för att visa juridik rätt till andel i lägenheten ifall man är osams.

  • Hej Barat.

   Det krävs ett kontrakt eller annan fångeshandling, till exempel bodelning, gåvobrev, arvskifte eller liknande.
   Ett medlemskap räcker inte som bevis för ägande av en bostadsrätt.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 17. Vi är på väg att skriva kontrakt på en villa där det upptäcktes en vattens skada i toaletten vid undersökning av fastigheten. Fastighetsägaren skall åtgärda detta genom villaförsäkringen, men då ytskikten, matt läggning, rörmokare mm ej ersätts av försäkringsbolaget är vi oroliga att den kostnaden kan hamna på oss när kontraktet är påskrivet. Vi har muntligen gått med på att ta kostnaden för nya inventarier (Toastol, kommod, spegelskåp mm) Tillträde är tänkt efter denna åtgärd.
  Hur kan man formulera ett svävarvillkor att vi får en prissänkning om vi måste stå extrakostnader för ytskikt, rörmokare mm?

 18. Hej!

  Om man har köpt en del av bostadsrätt , är det nödvändigt med kontarkt eller räcker det med att man är godkänd av föreningen för att ha juridisk rätt till andel i lägenheten.

  • Hej Barat.

   Du måste ha någon form av fångeshandling, till exempel ett kontrakt, ett gåvobrev eller en bouppteckning som visar att du är ny ägare av andelen.
   Föreningen kräver en sådan fångeshandling för att ändra i ägarregistret.

   Annars hade ju vem som helst kunnat ansöka om att stå som delägare på en bostadsrätt om det inte krävdes ett juridiskt dokument som bevisade det.

   Mvh admin på Ekonomifokus

  • Hej Barat.

   Du måste ha någon form av fångeshandling, till exempel ett kontrakt, ett gåvobrev eller en bouppteckning som visar att du är ny ägare av andelen.
   Föreningen kräver en sådan fångeshandling för att ändra i ägarregistret.

   Annars hade ju vem som helst kunnat ansöka om att stå som delägare på en bostadsrätt om det inte krävdes ett juridiskt dokument som bevisade det.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 19. Hej!
  Lägenhet ska pansättas och banken vill att även min fru ska skriva under. Vad ska jag göra om min fru bor utomlands, varken varit i Sverige eller är villig att flytta hit. Kommer jag bli nekat bolån på grund av detta?
  Tack på förhand.

 20. Hej!

  Vi har lånelöfte från Swedbank och Nordea Vi vann budgivning på en vila på en lördag, sen på söndag skrev vi på hos mäklaren. Sen när vi kom hem och läste vi på villkor så ser vi att man kontakter banken innan man skriver på. vår fråga är kan banken neka vår köp?

  • Hej Paulos.

   Ja i teorin kan banken neka men det är väldigt osannolikt att de gör det.
   Kontakta banken nu i efterhand istället så löser det sig nog.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 21. Jag har liten fråga, jag har hittat bostad och jag vann det, och innan började jag hittar hus , vi fått lånelöfte från banken på det ,,,min fråga
  Vi har skrivit på kontrakt innan vi kommer och prata med banken igen!!! Vad kommer och hända sen?!

  • Hej Sara.

   Prata med banken så kommer det säkert att lösa sig.
   Det brukar göra det.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 22. Hej,

  Spelar det någon roll vem som skriver på kontraktet först vid en husförsäljning där parterna inte möts utan kontraktet skickas med post? Vi som köpare skrev häromdagen på ett kontrakt som vi skrivit ut och skickat med post till säljaren. Innan det nått säljaren fick de in ett bud till och vi förlorade budgivningen. Med andra ord, hade det gjort någon skillnad om säljaren skickat ett påskrivet kontrakt till oss och sedan ändrat sig?

  • Hej M.

   Nej det spelar ingen roll.
   Så länge båda parter inte signerat avtalet så är det inte bindande.
   Fastighetsmäklarnämnden skriver såhär:
   ”För fastigheter, och antagligen även för bostadsrätter, gäller nämligen att ingen av parterna är bunden innan det finns en ömsesidigt undertecknad köpehandling i original och den av parterna som sist skrivit på köpekontraktet, har utgett det i original till den som skrev på först, alternativt har utgett det till mäklaren. Fram till dess att detta har skett kan vem som helst av parterna återkalla sin underskrift.”

   mvh admin på Ekonomifokus

 23. Hej, intressant artikel.
  Jag tänker på en situation som jag var inblandad i där vi var ett par, 2 personer som undertecknade kontrakten för en bostadsrätt, köp.
  Det som har slagit mig efteråt är att vi 2 bara fick 1st kontrakt med oss hem.
  Räknas inte vi som 2 individer och borde få varsitt exemplar av kontraktet? Vad kan ske nu när vi bara har 1 kontrakt men jag och min partner har båda skrivit på kontraktet?
  Med vänlig hälsning, Rickard

  • Hej Rickard.

   Det är standard.
   Mäklaren tar 1 st till sitt arkiv, säljaren 1 st och det sista exemplaret skickas till föreningen.
   Men det är inga konstigheter att lägga till ett extra avtal om man önskar.

   Nu i efterhand blir det svårare att lägga till ett exemplar. Då får ni ta en kopia på det avtal ni har och vedimera kopian så är risken i princip obefintlig att ni skulle kunna få några problem även om ni skulle bli osams.
   Mäklaren har ju ett original kvar i sitt arkiv.

   mvh admin på EKonomifokus

 24. Hej om man köper ett hus och bara anlita mäklare för att få hjälp att skriva kontrakt för hus köp. Vem betala mäklaren säljaren el köparen?
  Kan tilllägga att säljaren ha kollat vad bostaden är värd. Kommer inte att läggas ut på budgivning om vi kom överens om priset.

  • Hej Helena.

   Det beror på vad köpare och säljare kommer överens om.
   Vanligast är att man delar på kostnaden eller att säljaren betalat för mäklaren.

   Mvh admin på EKonomifokus

 25. Hej,

  Jag har en fundering ! Vi hade lånelöfte från banken och vi hittade ett hus sedan ringde vi banken och fick Grönt ljus att skriva på kontraktet, vi betalde handpenning och tillträde är i början av maj.
  Min fråga är, vi har inte skrivit på något med banken, jag menar inte svart på vit ! Kan banken neka lånet då ? Dessutom vi har inte diskuterat än räntan och amortering för lånet än, och när jag ringde banken sa de att handläggare kommer ringa sen och boka en tid för detta !
  Är det normalt så ? det känns lite konstigt att banken kör så ? Är det ett sätt att tvinga oss på deras ränta ?

  mvh
  Maria

  • Hej Maria.

   Det är vanligt och det är inte tvingade på något sätt.
   Banken kan neka er lånet om några förutsättningar ändras.

   Ni måste ju inte välja denna banken när ni väl skall ta lånet i framtiden så ni har fortfarande möjlighet att förhandla om räntan med en massa olika banker innan ni bestämmer er för vilken ni skall välja.
   Ni måste välja bank senast några veckor innan tillträdet.

   Mvh admin på EKonomiokfus

  • Hej Christer.

   Låneutbetalningen görs på tillträdet så svaret på din fråga är ja.
   Kontraktet skrivs vanligtvis först och sedan betalas lånet ut på tillträdet. Tillträdet har man vanligtvis några månader efter kontraktet skrivs.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 26. Måste säljaren vara med vid kontraktskrivandet av en bostadsrätt eller kan hon redan har skrivit på det i förväg ??

  • Hej Jessica.

   Nej det går utmärkt att skriva på vid olika tillfällen.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 27. Jag funderar på att köpa ett hus och vill betala det kontant allt, hela beloppet . Undrar hur det går till rent praktiskt ? De flesta brukar kanske låna pengar och sånt.

  • Hej Gun.

   Det är inga konstigheter.
   Se till att ha pengarna på redo kontot bara på tillträdesdagen.
   På tillträdet hjälper banken till som vanligt med överföringarna.

   Istället för lånelöfte kan du visa upp ett kontoutdrag för mäklaren som visar att du har finansieringen ordnad.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 28. Hej om man har skrivit på kontrakt på en bostad , och har relationskomplikationer Och då partnern och sig själv inte ska bo med varandra kan man avbryta det kontraktet ??

  • Hej Eric.

   Nej det kan man inte.
   Ett avtal är bindande och om man skall bryta det så har den andra parten rätt till ersättning för all ekonomisk skada som avtalsbrottet ger.

   Mvh admin på Ekonomifokus

  • Hej Emilia.
   Nej riktigt så går det inte till. Dock är det en vanlig missuppfattning att säljaren får behålla hela handpenningen om något går riktigt fel i bostadsaffären.
   Det fungerar ju faktiskt så när man köper en bil till exempel.

   Om någon bryter mot ett kontrakt i en bostadsaffär så blir den personen ersättningsskyldig för de ekonomiska förluster som motparten gör på grund av avtalsbrottet.
   Är det ett allvarligt brott (tex att köparen inte kan betala på tillträdesdagen) så kan säljaren i detta fall häva köpet och kräva skadestånd/ersättning av köparen för sina ekonomiska skador.

   Om en handpenning redan har betalats så används den i första hand till att reglera dessa ekonomiska skador.
   Om de ekonomiska skadorna är mindre än storleken på handpenningen så betalas det belopp som blir över tillbaka till köparen.
   Om den ekonomiska förlusten blir större än det belopp som betalats i handpenning så kommer säljaren att få hela handpenningen + ännu mer pengar så att det täcker upp hela den ekonomiska skadan.

   Ekonomisk skada = hur mycket pengar har man förlorat på grund av kontraktsbrottet

   Mvh admin på Ekonomifokus

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här