Nyttjanderätt

Nyttjanderättsavtal

En nyttjanderätt innebär att en person har en rättighet att på ett specifikt sätt använda någon annans fastighet. Det kan till exempel vara en person som har nyttjanderätt att använda en brygga som ligger på grannens fastighet. En nyttjanderätt skapas genom att ett nyttjanderättsavtal upprättas mellan en person och en fastighetsägare.

 • Nyttjanderättshavare = Privatperson eller juridisk person som äger rättigheten
 • Belastad fastighet = Fastigheten som belastas av nyttjanderätten

Nyttjanderätt ägs av en person. Om rättigheten är knuten till en fastighet heter det istället servitut.

Artikelns innehåll:
1. Exempel på nyttjanderätter

2. Kan en nyttjanderätt överlåtas?
3. Giltighetstid
4. Vad händer om fastigheten som belastas byter ägare?

5. Måste nyttjanderätten vara skriftlig och registreras?
6. Kan en nyttjanderätt sägas upp i förtid?

Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Exempel på nyttjanderätter

 • Person A äger rätten att nyttja en brygga som ligger på grannens fastighet
 • Person A äger rätten att ha ett potatisland på grannens fastighet och äger även rätten till all potatis som landet producerar
 • Person A äger rätten att parkera sin bil på grannens fastighet.
 • Person A äger rätten att jaga älg på Fastighet B

Olika typer av nyttjanderätter

 • Tomträtt
 • Arrende
 • Hyra
 • Jakträtt
 • Fiskerätt

Kan en nyttjanderätt överlåtas?

De allra flesta typer av nyttjanderätter kan endast överlåtas om den belastade fastighetens ägare godkänner det. Nyttjanderätten är alltså personlig för den som innehar rätten.

💡 Planerar du att köpa bostad?
Helst skall du ha ett lånelöfte klart redan innan du går på visning. En hemsida som vi upplever är väldigt duktiga på lånelöften och erbjuder väldigt fördelaktiga räntor är Lånekoll.se. De kan även hjälpa dig med att förhandla ner räntan på befintliga lån.

Lånekoll jämför bolån och privatlån hos ett stort antal banker åt dig med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och du väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte. Det är helt gratis att använda tjänsten och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Hur länge gäller en nyttjanderätt?

Det är fritt fram att avtala om giltighetstiden. Nyttjanderättsavtalet styr alltså hur länge rätten gäller. Om ingen giltighetstid anges i avtalet gäller avtalet ”tills vidare”.

En nyttjanderätt kan dock vara juridiskt bindande i maximalt 25 år om rätten gäller en fastighet inom detaljplanelagt område samt maximalt 50 år om rätten gäller en fastighet utanför detaljplanelagt område.

Om fastigheten som belastas byter ägare

Nyttjanderätten lever kvar och belastar fastigheten även om den byter ägare. Om nyttjanderätten inte är inskriven hos Lantmäteriet är säljaren skyldig att gör ett förbehåll, dvs skriva in i köpekontraktet att det finns en nyttjanderätt som belastar fastigheten.

Måste nyttjanderätten vara skriftlig och registreras?

Nej, en nyttjanderätt kan vara muntlig och behöver inte registreras. Det rekommenderas dock att ett skriftlig nyttjanderättsavtal upprättas och vid behov registreras hos Lantmäteriet som skriver in den i fastighetsregistret. Kostnaden för inskrivningen är 375 kr.

Kan en nyttjanderätt sägas upp eller hävas i förtid?

Det beror på vilken typ av nyttjanderätt det gäller. För de flesta typer av nyttjanderätter kan rätten endast sägas upp i förtid om nyttjanderättsinnehavaren har missbrukat rättigheten eller misskött sig.

 • Tomträtt kan ej sägas upp i förtid
 • Arrende kan ej sägas upp i förtid
 • Hyra kan sägas upp i förtid

💡 Planerar du att sälja en bostad?
Hittamäklare.se
hjälper dig att samla in offerter och jämföra de olika mäklarna som är aktiva i ditt område. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här