Hem Bostad Juridik Arvskifte – gratis mall

Arvskifte – gratis mall

Arvskifte

Om en anhörig dör skall man göra en bouppteckning. När bouppteckningen är upprättad skall dödsbodelägarna sedan ”skifta boet”. Det innebär att ni delar upp den avlidnes tillgångar mellan dödsbodelägarna som ni själva önskar eller som det står angivet i ett eventuellt testamente. När ni skiftar boet heter det att ni gör ett arvskifte. Dödsbodelägarna skriver ett avtal som reglerar hur tillgångarna ska fördelas. Detta avtal heter arvskifteshandling.

💡 Arvskifteshandlingen skall inte skickas in till Skatteverket. Det skall däremot bouppteckningen.

Gratis mall för arvskifteshandlingen

Disclaimer: vi tar inget ansvar för de kostnadsfria juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

Få hjälp med arvskifteshandlingen för Några hundralappar
Juridiskadokument.nu kan du köpa färdiga mallar för arvskiften för några hundringar och då ingår instruktioner och kostnadsfri telefonsupport kring hur du skall fylla i en arvskifteshandling på rätt sätt.

Videoklipp – viktigaste sakerna att tänka på vid ett arvskifte

I videon förklarar Enkla juridik de viktigaste sakerna att tänka på när man genomför ett arvskifte

Överens / inte överens

Är ni överens? Bra! Då kan ni fritt skifta boets tillgångar efter de värden som ni själva bestämmer. Ni kan då upprätta arvskifteshandlingen själva.

Är ni inte överens så får ni söka hjälp hos Tingsrätten. Där ansöker ni om en skiftesman eller boutredningsman som hjälper delägarna att komma överens. Om dödsbodelägarna trots det inte kan enas kan skiftesmannen ta ett eget beslut om tvångsskifte.

Arvskiftet kan ske oberoende av de värden som redovisats i bouppteckningen. Det vill säga, ni kan dela upp tillgångar hur ni vill så länge ni kommer överens.

Det viktigaste att tänka på vid arvskiften

 • Ett arvskifte krävs för att fördela den avlidnes tillgångar mellan flera dödsbodelägare.
 • Arvskifteshandlingen är handlingen där det framgår vem av arvingarna och testamentstagarna som egendom ska gå till – exempelvis att ett sommarhus ska ärvas av ett av barnen.
 • En arvskifteshandling ska vara skriftlig och undertecknas av samtliga dödsbodelägare.
 • Det är arvskifteshandlingen och bouppteckningen som behövs för att kunna verkställa en fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap/egendom. Dessa dokument utgör bevis för att dödsbodelägarna är överens om vem som ska få vilken egendom.
 • Anmäl ägarbyte för eventuella fastigheter hos lantmäteriet (kostnad ca 825 kr för lagfarten)
 • Anmäl ägarbyte för eventuella bostadsrätter hos bostadsrättsföreningen (kostnad ca 0-1200 kr)
 • Anmäl ägarbyte för bilar, båtar och andra fordon
 • Lös eventuella lån och bolån med de pengar som finns i dödsboet.
 • Om du delat ett hyreskontrakt med den avlidne måste detta registreras om så att det blir rätt namn på hyreskontraktet
 • Avsluta den avlidnes konton när alla pengar är överförda

Detta bör en arvskifteshandling innehålla:

 1. Vad som finns att ärva, efter att alla skulder är betalda.
 2. Vilka som är dödsbodelägare
 3. Vilka som skall ärva
 4. Om det finns eventuella äktenskapsförord eller testamenten som man skall ta hänsyn till.

Dödsbon med endast en delägare

I många fall har dödsboet bara en enda delägare. Det kan vara en efterlevande maka, make eller registrerad partner som ärver före gemensamma barn. Då kallas det för ett enmansdödsbo. Här övergår tillgångarna från dödsboet direkt när bouppteckningen registreras hos Skatteverket och ingen särskild arvskifteshandling krävs. Men du måste själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig.

Banken hjälper till med överföringar

Banken hjälper till att föra över pengar till de olika dödsbodelägare när arvskifteshandlingen är upprättad och signerad. Banken vill se bouppteckningen, eventuella testamenten, arvskifteshandlingen och eventuella fullmakter.

Som vi nämner ovan
Juridiskadokument.se kan du köpa färdiga mallar för arvskiften för några hundralappar och då ingår instruktioner och kostnadsfri telefonsupport kring hur du skall fylla i en arvskifteshandling på rätt sätt.

Läs även

36 KOMMENTARER

 1. Min pappas fru har avlidit, de har inga gemensamma barn.
  jag är enda barnet (pappas)
  Min fråga är ärver pappa allt efter frun eller ska någon från hennes sida ärva, hon har två bröder
  fråga 2, vad händer när min pappa går bort ?

  • Hej Leif.

   Ja din pappa ärver sin fru eftersom hon inte har barn.
   När din pappa dör ärver du honom eftersom du är enda barnet.

   Mvh admin på Ekonomnifokus

 2. Hej,
  Min bror avliden utan barn min avlidne syster barn och jag dödsbodelägere d.v.s jag 1/2 min syster barn 1/2 enligt istadsrätten.
  Min fråga är hur det arvskiftet utformas i mallen arvskifteshandlingen?
  Mvh
  Inger

  • Hej Inger.

   Vi hjälper inte till med formuleringar av arvskifteshandlingar tyvärr.
   Om du köper en mall för arvskiftet för några hundralappar på Juridiskadokument.nu ingår hjälp via telefon.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 3. Det går aldrig att testamentera bort särkullbarnens rätt till sin del av arvet. De har gemensamt som särkullbarn rätt till 50% av sin mors dödsbo (d.v.s. barnen tillsammans delar på 50% och du får 50% av dödsboet). Det enda undantaget är om de ger dig rätt att ärva allt tillsvidare (och de får då i sin tur rätt att ärva från dig när du dör om de gör det).

  • Hej Jonas.

   Man kan testamentera bort en del av särskullbarnens rätt till sin arvslott. Då har särskulllbarnet endast rätt till sin laglott.
   Man kan alltså inte testamentera bort särkullbarn helt, de har alltid rätt till sin laglott.

   Laglotten är på 50% av arvslotten. Arvslot­ten är allt det en person skulle ha ärvt om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te.
   Bröstar­ving­ar (barn och barn­barn) har alltid rätt till lag­lot­ten och lag­lot­ten kan inte tes­ta­men­te­ras bort.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 4. Hej,
  Min hustru har avlidit. Vi har inga gemensamma barn, men hon har två söner sedan tidigare. I vårt gemensamma testamente står det skrivet, att ”den av oss som överlever den andra, skall med fri förfoganderätt erhålla den bortgångnes kvarlåtenskap, med undantag för makans särkullbarns rätt till laglott”. Min fråga är om detta är juridiskt bindande, så att barnen i så fall vid arvsskiftet har rätt till 1/8 av dödsboets värde enligt bouppteckningen?

  • Hej Göran.

   Detta är lite för avancerad juridik för att jag skall kunna svara på det här tyvärr.
   Du får kontakta en jurist och fråga.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 5. Hej! Vad gäller sidan med där fördelning av egendom ska anges, görs det i faktiska belopp eller i procent el andel typ 1/2?
  Tack!

  • Hej U

   Det är nog tänkt att det skall stå summan i pengar men båda bör fungera. Om det gäller en bostad exempelvis borde ju även ägarandelar stå med medan om det gäller pengar så skall det bara stå en summa.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 6. Om jag av praktiska skäl med en dödsbofullmakt ger den andra dödsbodelägaren rätt att företräda dödsboet, då skall fortfarande ett arvsskiftesavtal skrivas innan uppdelning av tillgångarna? Eller ger jag per automatik fullmaktshavaren rätt att dela upp tillgångarna som han eller hon vill?

  • Hej Stefan.

   Det beror på vad ni skriver i fullmakten. Om du ger en komplett fullmakt där arvskifet ingår så har fullmaktstagaren rätt att företräda dig och signera arvskiftet.
   Däremot kan du skriva en fullmakt som säger att fullmäktige inte har rätt att företräda dig vid arvskiftet.

   Ni kan helt enkelt specificera vad fullmakten skall gälla för.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 7. Hej, tack för att ni tillhandahåller en gratis dokument för detta! Det jag undrar över är om arvingarnas namnteckningar behöver bevittnas. Det finns inga rader på blanketten för bevittnanden, så därför hoppas jag att det inte behövs. Tackar på förhand för svar om detta!

  • Hej Sigrun.

   Nej, enligt vad jag lärt mig så behöver de inte bevittnas.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 8. En avliden bekant hade fyra syskon men hade skrivit testamente där min man och jag ärver hennes tillgångar. Min man fick fullmakt av syskonen att företräda dem Vi har nu fått bouppteckningen och vi ska göra ett arvsskifte. Ska vi göra en fördelning mellan oss vem som ärver vad? Det står ingen fördelning. Inga fastigheter eller bilar finns, endast bankmedel. Behöver syskonen skriva på igen? Alla har redan undertecknat testamentet .

  • Hej Ann-Britt.

   Jag vet inte tyvärr.
   Du får nog ta hjälp av en jurist.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 9. Hej

  Om en person dött och hans barn ärver huset. Det finns dock lån kvar på huset som barnet inte kan ta över just nu.

  Är det ok att barnet flyttar in och bor där under ett tag, samtidigt som lånen är kvar på den avlidne?

  • Hej Kajsa.

   Jag är osäker på vad som gäller där tyvärr så jag kan inte svara på din fråga.

   Mvh admin på Ekonomifokus

  • Hej Mikael.

   Du behöver inte skicka in den någonstans. Den skall inte registreras.
   Spara ditt exemplar på ett säkert ställe bara och se till att alla inblandade får varsitt exemplar.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 10. Min svägerskas ogifta mamma äger och bor i en bostadsrätt med hemtjänst, då hon avlider (102 år) ärver väl hennes enda dotter hennes lägenhet eller måste det skrivas något dokument/testamente på för att det ska gälla? Tack på förhand
  Iréne

  • Hej Irene.

   Ja om hon endast har en dotter och inga andra barn så ärver dottern automatiskt allt mamman äger (sålänge det inte finns något testamente)

   Mvh admin på Ekonomifokus

  • Hej Mikael.

   Om inget testamente finns så kan du bara stryka över den raden och sätta en kråka bredvid den ändringen.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 11. Hej. Kort fråga när det gäller arvs skifteshandling. De belopp man anger ska de vara samma belopp som anges i bouppteckningen eller ska det vara nu aktuella saldon eftersom det sedan dödsfallet betalats begravning o dyl från den avlidnes konto?

 12. Hej! Det finns en bouppteckning efter en släkting
  och ett testamente som anger att en person ska ärva allt. Fyra av dödsbodelägarna är arga över detta (två är positiva) och var inte med på bouppteckningen (mötet), som nu är registrerad hos Skatteverket. Hur gör man nu? Måste de fyra som är arga skriva på något eller kan arvskiftet genomföras ändå?
  AO

  • Hej Christina.

   Det vet jag inte tyvärr. Det är utanför min juridiska kompetens.

   Mvh admin på EKonomifokus

  • Hej Pia.

   jag vet inte tyvärr.
   Jag har dålig koll på vad som gäller när man avsäger sig arv.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 13. Vi är sju syskon som ska göra en arvskifteshandling. En vill stå utanför och ej samäga något tillsammans. Vi övriga syskon ska dela upp tomt/skifte i sex lika delar av skog. Samt att Strand ska ägas av oss gemensamt.

  Hur går vi vidare med det jag skrivit. Kan du skicka en gratis mall hur det ska vara. Om vi vill ha kontakt med dig juridiskt så vi får ett avslut på vår dödsbo Grundby 1:60, Eskilstuna.
  Tack.
  Med vänlig hälsning
  Marita

  • Hej Marita.

   Jag är tyvärr inte rätt person. Ni får kontakta en jurist som hjälper er.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 14. Mallen för arvsskifte är ju lite dum, eftersom den förutsätter att alla gör sin bouppteckning den 5:e november 2008…..
  Word-dokumentet går ju att ändra, pdf:en är lite svårare för de flesta.

  • Hej Peter.

   Tusen tack för att påtalar det felet, det är justerat nu.

   Mvh admin på Ekonomifokus

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här