Arvskifte

Arvskifte

Om en anhörig dör skall man göra en bouppteckning. När bouppteckningen är upprättad skall dödsbodelägarna sedan ”skifta boet”. Det innebär att ni delar upp den avlidnes tillgångar mellan dödsbodelägarna som ni själva önskar eller som det står angivet i ett eventuellt testamente.

När ni skiftar boet så kallas det att ni gör ett arvskifte. Detta är ett avtal som skrivs mellan delägarna om hur tillgångarna ska fördelas och det kallas för arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen skall inte skickas in till Skatteverket.

Gratis mall

Disclaimer: vi tar inget ansvar för de juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

Få hjälp med arvskifteshandlingen för 395 kr
Juridiskadokument.se kan du köpa färdiga mallar för arvskiften för några hundringar och då ingår instruktioner och kostnadsfri telefonsupport kring hur du skall fylla i en arvskifteshandling på rätt sätt.

Överens / inte överens

Är ni överens? Bra! Då kan ni fritt skifta boets tillgångar efter de värden som ni själva bestämmer. Ni kan då upprätta arvskifteshandlingen själva.

Är ni inte överens så får ni söka hjälp hos Tingsrätten. Där ansöker ni om en skiftesman eller boutredningsman som hjälper delägarna att komma överens. Om dödsbodelägarna trots det inte kan enas kan skiftesmannen ta ett eget beslut om tvångsskifte.

Arvskiftet kan ske oberoende av de värden som redovisats i bouppteckningen. Det vill säga, ni kan dela upp tillgångar hur ni vill så länge ni kommer överens.

Det viktigaste att tänka på vid arvskiften

 • Ett arvskifte krävs för att fördela den avlidnes tillgångar mellan flera dödsbodelägare.
 • Arvskifteshandlingen är handlingen där det framgår vem av arvingarna och testamentstagarna som egendom ska gå till – exempelvis att ett sommarhus ska ärvas av ett av barnen.
 • En arvskifteshandling ska vara skriftlig och undertecknas av samtliga dödsbodelägare.
 • Det är arvskifteshandlingen och bouppteckningen som behövs för att kunna verkställa en fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap/egendom. Dessa dokument utgör bevis för att dödsbodelägarna är överens om vem som ska få vilken egendom.
 • Anmäl ägarbyte för eventuella fastigheter hos lantmäteriet (kostnad ca 825 kr för lagfarten)
 • Anmäl ägarbyte för eventuella bostadsrätter hos bostadsrättsföreningen (kostnad ca 0-1200 kr)
 • Anmäl ägarbyte för bilar, båtar och andra fordon
 • Lös eventuella lån och bolån med de pengar som finns i dödsboet.
 • Om du delat ett hyreskontrakt med den avlidne måste detta registreras om så att det blir rätt namn på hyreskontraktet
 • Avsluta den avlidnes konton när alla pengar är överförda

Detta bör en arvskifteshandling innehålla:

 1. Vad som finns att ärva, efter att alla skulder är betalda.
 2. Vilka som är dödsbodelägare
 3. Vilka som skall ärva
 4. Om det finns eventuella äktenskapsförord eller testamenten som man skall ta hänsyn till.

Dödsbon med endast en delägare

I många fall har dödsboet bara en enda delägare. Det kan vara en efterlevande maka, make eller registrerad partner som ärver före gemensamma barn. Då kallas det för ett enmansdödsbo. Här övergår tillgångarna från dödsboet direkt när bouppteckningen registreras hos Skatteverket och ingen särskild arvskifteshandling krävs. Men du måste själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig.

Banken hjälper till med överföringar

Banken hjälper till att föra över pengar till de olika dödsbodelägare när arvskifteshandlingen är upprättad och signerad. Banken vill se bouppteckningen, eventuella testamenten, arvskifteshandlingen och eventuella fullmakter.

Som vi nämner ovan, så kan du få hjälp med arvskifteshandlingen för några hundralappar.
Juridiskadokument.se kan du köpa färdiga mallar för arvskiften för några hundralappar och då ingår instruktioner och kostnadsfri telefonsupport kring hur du skall fylla i en arvskifteshandling på rätt sätt.

Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.

2 KOMMENTARER

 1. Mallen för arvsskifte är ju lite dum, eftersom den förutsätter att alla gör sin bouppteckning den 5:e november 2008…..
  Word-dokumentet går ju att ändra, pdf:en är lite svårare för de flesta.

  • Hej Peter.

   Tusen tack för att påtalar det felet, det är justerat nu.

   Mvh admin på Ekonomifokus

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here