Vad händer på bostadsmarknaden 2023?

Bostadsmarknaden 2023 prognoser

Enligt Bostadsrättsnytt som citerar experter i Dagens Nyheter förväntas nedgången på
bostadsmarknaden fortsätta i början av året
. Någon vändning torde inte vara att vänta förrän 2024.
Under 2020 och 2021 trodde experterna att bostadsmarknaden skulle stabiliseras men så skedde
inte, istället har hösten varit full av prisnedgångar.

– Vi trodde att bostadsräntorna skulle gå upp och dra ned bostadspriserna i år, men vi kunde aldrig
förutspå den här höga inflationsuppgången, säger Robert Boije, ekonomichef på SBAB.
Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik och Cecilia Hermansson, forskare vid KTH säger båda till Dagens
Nyheter att den oroliga omvärlden skapar en avvaktande bostadsmarknad. Möjligheten att den
stabiliseras helt och hållet under 2023 är liten.

– På andrahandsmarknaden tror vi att priserna kommer fortsätta falla under våren tills de når en nivå
som ligger ungefär 20 procent lägre än i våras, innan det stabiliseras. Men den prognosen bygger
mycket på att den rörliga räntan inte blir så mycket högre än 4,5 procent. Men skulle vi få en riktig
smäll på ekonomin, som även smittar av sig på arbetslösheten, samtidigt som vi har hög inflation kan
det bli en mycket värre utveckling på bostadsmarknaden, säger Robert Boije.

Låg energiförbrukning = Marknadens vinnare

Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg menar att det kan finnas ljusglimtar under det
kommande året
. Osäkerheten kan komma att minska när köpare och säljare börjar mötas. Andelen
konsumenter som säger att de planerar bostadsköp ligger stabilt. Utbudet av bostäder är rekordhögt
men Erik Holmberg menar att detta också kan betyda högre efterfrågan eftersom de flesta säljare
också är köpare. Just nu finns det dock många som avvaktar på grund av all osäkerhet i omvärlden.
I Hemnets undersökning från november 2022 uppgav mer än hälften att de kunde avvakta med sin
bostadsaffär i mer än ett halvår. Eftersom fler säljer innan de köper och inte utför båda affärerna
samtidigt saktar farten på bostadsmarknaden in.

Hur det kommer att utvecklas framåt beror mestadels på hur mycket räntorna kommer att öka,
menar man på Hemnet. Om vi får den sista räntehöjningen av styrräntan i februari är vi troligen nära
bottenläget i prisnedgången på bostäder. Bostädernas uppvärmningskostnader kommer att bli en
faktor, på Hemnets hemsida ser man ökade sökningar på ”solceller” och ”solvärme”. Det kan betyda
att bostäder med låg energiförbrukning blir marknadens vinnare 2023.

Byggbolagen påverkas både av boprisnedgångar och kraftigt höjda kostnader vilket gör att
nybyggnationerna minskar.

Planerar du att sälja eller köpa en bostad inom det närmaste året?
Då kan vi rekommendera dessa två gratistjänster:
1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda för att undvika att betala onödigt mycket för mäklaren.
2. Lånekoll.se – jämför räntor på lånelöften, bolån & privatlån hos ett stort antal banker med en enda ansökan.

Tjänsterna ovan är helt gratis att använda och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Andra kvartalet 2023 vänder det uppåt

Mäklarpanelen på Fastighetsbyrån ser en vändning på bostadsmarknaden redan andra kvartalet 2023. Hela 83% av mäklarna tror att den nedåtgående trenden bryts under 2023. Däremot tror man
inte på stigande bostadspriser. I Mäklarpanelen har 535 av Fastighetsbyråns mäklare runt om i
Sverige svarat på vad de tror om bostadsmarknaden idag och 2023.
– Osäkerheten på marknaden är fortsatt påtaglig och räntehöjningar och höga energipriser dämpar
efterfrågan. I Stockholm kan vi se en liten tendens till att säljare och köpare möts i högre utsträckning

de senaste två veckorna, Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån. Han menar också att det just nu är
extremt svårt att förutse hur omvärldsfaktorerna påverkar prisutvecklingen. Troligast är stillastående
eller svagt sjunkande priser under 2023.

Från dopad till passiv bostadsmarknad

Nordea skriver på sin hemsida: Den ”dopade” bostadsmarknaden vi sett under pandemin bromsade
in både sett till aktivitet och priser
. ”Säljarnas marknad” blev istället ”köparnas marknad”. 2022 blev
oroligt efter rekordåren på bostadsmarknaden, vändningen kom när Ryssland invaderade Ukraina.

Erik Wikander, vice VD på Svensk Fastighetsförmedling har utfört en trendspaning. Jämvikten mellan
köpare och säljare har varit rubbad under 2022, men nu tyder prisutvecklingen på att en ny balans är
i antågande. Prisfallet torde fortsätta en bit in på 2023 tills en stabilisering på en ny nivå inträffar.
Det kostar mindre att byta upp sig till en större bostad än för ett år sedan och det är en stor
inflyttning till storstäder. Hybridarbete och distansarbete har också påverkat vilket i sin tur gör
kransområdena runt städerna till vinnare.

Energieffektiva bostäder utan renoveringsbehov

Köpare letar efter energieffektiva bostäder som är i gott skick. Energipriser står i fokus, och bostaden
ska helst inte ha renoveringsbehov.

På Länsförsäkringar Fastighetsförmedling räknar man med att bolåneräntorna kommer att fortsätta
stiga under 2023
.
– Riksbanken kommer att fortsätta höja styrräntan för att få bukt med inflationen och det innebär att
bolånetagare kan räkna med att den genomsnittliga tremånadersräntan landar på någonstans 4,25
procent under nästa år. Om inflationen sedan börjar minska kan vi komma att se en sjunkande
bolåneränta under 2024, säger Emma Persson, privatekonom vid Länsförsäkringar.
– Om du känner dig orolig inför din bostadsaffär är det alltid bra att räkna noga och sälja först – då
blir det enklare att räkna på framtida månadskostnader. Likaså att sälja och köpa vid samma
tidpunkt. Även om läget känns osäkert nu brukar en bostadsaffär löna sig över tid och då får tillfälliga
upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse, säger Marcus Svanberg, VD vid Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling.

På Länsförsäkringar ser man en stigande arbetslöshet och högre elpriser vilket innebär att köparna
kommer att behöva göra prioriteringar i sin privatekonomi, vilket påverkar framförallt boytan vid en
bostadsaffär. Investeringar i solpaneler och värmepumpar kan löna sig. Bostäder med omodern
uppvärmning blir svårsålda. Hur ränteläget utvecklar sig kan också vara avgörande, menar Emma
Persson.

Planerar du att sälja eller köpa en bostad inom det närmaste året?
Då kan vi rekommendera dessa två gratistjänster:
1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda för att undvika att betala onödigt mycket för mäklaren.
2. Lånekoll.se – jämför räntor på lånelöften, bolån & privatlån hos ett stort antal banker med en enda ansökan.

Tjänsterna ovan är helt gratis att använda och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här