Fri hyressättning

Fri hyressättning - marknadshyra

Nu kommer den fria hyressättningen!
I alla fall har regeringens förslag till hur det kan se ut presenterats.

I takt med att världen förändras påverkas och utvecklas olika marknader, så även bostadsmarknaden – och framförallt den som gäller nyproducerade och ombyggda bostäder. Från sommaren 2022 föreslås det nu att ”fri hyressättning” ska införas för de som väljer att bosätta sig i en sprillans ny eller ombyggd lägenhet. Men vad innebär detta egentligen? Är det en fördel för inblandade parter? Eller är det en nackdel?

I januariöverenskommelsen mellan Centern, Liberalerna och regeringen konstaterades att rörligheten på bostadsmarknaden behöver förbättras, samt att produktionstakten av bostäder måste öka. Bostadens geografiska läge, samt kvalitet, ska påverka hur hyran sätts. Detta kan nu verklighet redan nästa år.

Fri hyressättning = marknadshyra

Fri hyressättning, eller marknadshyra, styrs av efterfrågan på just den bostaden. Detta innebär att bostäder i ett attraktivare läge och som kan komma att efterfrågas oftare därmed betingar en högre hyra. På samma sätt som efterfrågan styr i många andra branscher kan den nu också komma att styra i detta segment av bostadsmarknaden.
Bra eller dåligt? Man får det man betalar för, kan man kanske säga, vilket låter rimligt och ganska sunt – men det finns också en annan sida av myntet.

Inom ramen för ”fri hyressättning” försvinner Hyresgästföreningens påverkan vad gäller själva hyressättningen. Detta innebär att hyresgästen förhandlar direkt med hyresvärden, vilket kan ses från två vinklar. Hyresgästen blir utlämnad till en situation man kanske inte är så bekant med och får själv förhandla om sin hyra – detta kan försvaga en ovan hyresgäst, men stärka den som är van att förhandla. För hyresvärden torde det ha en positiv effekt att hyrorna blir mer marknadsanpassade utifrån attraktivitet i läge och kvalitet. Naturligtvis kan detta leda till högre hyror för de mer attraktiva bostäderna, men på sikt kan bostadsmarknaden anpassas till efterfrågan på samma sätt som andra branscher.

Årlig omförhandling av hyran vid förändrade förhållanden kan också komma att införas. Detta är ett oprövat kort som kan sätta samhället i gungning såtillvida att om efterfrågan ökar i ett bostadsområde kan hyrorna höjas – vilket i sin tur kan leda till segregering då bostadsområdet blir otillgängligt för den som inte har råd. Det finns flera frågetecken angående hur detta ska fungera och regeringen avser att arbeta vidare för att finna den rätta balansen.

Opinionsundersökningar

Två opinionsundersökningar har utförts. En utfördes av Expressen via Demoskop under 2019 och den andra utfördes 2020 av Hyresgästföreningen via Novus. Dessa indikerade att en stor majoritet av befolkningen är negativa till fri hyressättning.
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna verkar för fri hyressättning för nyproduktioner medan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är motståndare.

Det sista ordet är förmodligen inte sagt i denna fråga där affärsintressen krockar med mänskliga värderingar som inkludering. För en hyresvärd ska det inte vara några problem att hålla en god service oavsett områdets attraktivitet eller vad hyresgästen betalar – men när det kommer till frågor som ramlar in under den politiska sfären kan det vara knepigt att finna den medelväg som regeringen just nu söker efter.

Källa: SVT.se

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här