Fler mäklare blir anmälda för lockpris

Anmälningar om lockpris

Stockholmsregionen har ledande positioner inom många affärsområden, så också inom fastighetsmäkleriet och uppkomna misstankar om felaktig prissättning. Stockholms mäklare misstänks vara främst i landet i att dumpa priser på bostäder för att försöka trigga dem att ”budas upp”. Detta kallas för att sätta ”lockpriser” och är olagligt.

David Johansson är tillsynschef vid FMI (Fastighetsmäklarinspektionen) och ser ett kraftigt ökat inflöde av anmälningar mot mäklare som misstänks sätta lockpriser. Osäkerheten runt marknaden och kommande prisutveckling i samband med pandemin kan ha påverkat anmälningsfrekvensen. Det har förstås också ett samband med en ”het” marknad. Av alla anmälningar som kommer in till FMI är mer än hälften anmälningar om lockpriser.

Vad händer med anmälningarna?

Björn Wellhager, VD för Mäklarsamfundet ser en koppling mellan en marknad som accelererar uppåt och anmälningsfrekvensen. Anmälningsvilligheten har ökat i samhället, men han betonar också att väldigt många anmälningar skrivs av utan åtgärd.

2020 var ett rekordår för antalet anmälningar om lockpriser. Hela 692 anmälningar kom in, att jämföras med året innan – 139. Åtta mäklare fälldes. Bostadspriserna nådde toppnivåer och den positiva trenden ser ut att hålla i sig ännu ett tag.

Flest anmälningar om lockpris i Stockholm

Stockholm leder i antalet anmälningar, 384. På andra plats kommer regionerna Skåne och Västra Götaland med 75 respektive 70 anmälningar. De flesta anmälningarna rör bostadsrätter i storstäder.
David Johansson ser tiden an och menar att branschen går mot ett nytt rekordår i den här typen av anmälningar, men han vill betona att detta inte betyder att mäklaren har agerat felaktigt. Varje fall granskas.

Lockpriser är ett problem även i marknadsföringen. Det är vilseledande marknadsföring att sätta ett pris som gör att konsumenter med för låg budget för den aktuella lägenheten kommer på visningen. De kan plötsligt befinna sig i en budgivning som de inte alls har råd med.

Källa:
SVT Nyheter

Vad är ett lockpris?

Lockpris betyder att mäklaren medvetet sätter ett felaktigt pris på bostaden för att därigenom öka intresset. Mäklaren förstår att priset är lägre än bostadens värde och/ eller det pris som säljaren kan acceptera.

Om bedömning görs att mäklaren avsiktligt satt ett för lågt pris bryter mäklaren mot lagen. Det är mäklarens ansvar att bedöma bostadens värde och att marknadsföra bostaden på bästa sätt. Detta inkluderar även en relevant prissättning.
Observera att ett lågt försäljningspris inte per automatik betyder att det är ett lockpris.

Källa:
FMI (Fastighetsmäklarinspektionen)

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här