Ägarlägenhet

2
Ägarlägenhet

Det finns flera olika sätt att disponera en lägenhet och de två huvudspåren är att antingen hyra lägenheten eller att köpa den. Handlar det om köp av lägenhet finns dock två ytterligare alternativ att överväga; bostadsrätt eller ägarlägenhet. Vad är då skillnaden mellan de två ägandeformerna? Ägarlägenhet är ett relativt nytt sätt att äga sin bostad. Den räknas som en boendeform sedan år 2009 och innebär kort uttryckt att du äger din egen lägenhet i ett flerbostadshus. Det här kan kännas attraktivt av flera anledningar och vi ska nedan ta en närmare titt på ägarlägenhet i förhållande till bostadsrätt och andra boendeformer. Vad är det egentligen som talar för konceptet ägarlägenhet?

Skillnader mellan bostadsrätt och ägarlägenhet

Till skillnad från i fallet bostadsrätt, där föreningen äger bostaden och där köparen betalar för att få bo där, så innebär ägarlägenheten ett faktiskt ägande. En bostadsrätt handlar egentligen enbart om rätten till att nyttja, det vill säga använda, bostaden eftersom bostadsrättsföreningen står som ägare till den. Det här gör att köparen av lägenheten kan känna sig styrd och kontrollerad av föreningen. Samtidigt är det här något som påverkar vad köparen har möjlighet till att bestämma på egen hand. Dels kan bostadsrättsföreningen ha inflytande över hur lägenheten får hyras ut, om du skulle vilja hyra ut i andrahand, och dels kan du ha begränsat bestämmande över hur renoveringar ska utföras. Det här kan förstås påverka trivseln negativt.

Ansök om lånelöfte och jämför räntor på bolån och privatlån gratis hos ca 30 st banker med Consector.se.

Fördelar med ägarlägenhet

Eftersom en ägarlägenhet räknas som fast egendom har du större frihet på flera plan. Du behöver inte längre ta hänsyn till de regler som satts upp av föreningen, vilket förenklar många aspekter av ägandet samtidigt som det känns skönt att verkligen äga din egen bostad. Att på fri hand kunna måla och tapetsera som du vill gör mycket för välbefinnandet och att dessutom ha möjlighet att hyra ut din lägenhet på dina egna villkor är förstås också en stor fördel. Om du så önskar kan du också överlåta din lägenhet till någon annan.

Uthyrningen är ofta en stor inkomstkälla för den som har en ägarlägenhet, där en person har möjlighet att antingen hyra ut privat eller via eget företag. Det här är en vanlig källa till extrainkomst eller som investering i övriga Europa. Något att vara medveten om vid uthyrning som företag är att hyreslagen då gäller, vilket bland annat ställer krav på att hyran ska vara korrekt – eller sättas utifrån den så kallade bruksvärdesprincipen.

Varför infördes ägarlägenheter?

Tanken bakom införandet av ägarlägenheter var att skapa en större bredd på bostadsmarknaden i jakt på att minska bostadsbristen. På så sätt fanns möjlighet för privatpersoner att bli sina egna hyresvärdar samtidigt som det skapade uppdrag åt byggföretagen. Det går också att konvertera lägenheter som idag är hyresrätter till ägarlägenheter, antingen i en hel fastighet eller delar av den. Ägarlägenheter har inneburit ett ökat byggande, särskilt i andra europeiska länder där det hittills varit ett större intresse för den här boendeformen än i Sverige. En privatperson kan om intresse finns köpa en lägenhet enbart i syfte att hyra ut den om så skulle önskas, vilket innebär en form av investering. Tack vare regelverket för ägarlägenheter är detta fullt möjligt, till skillnad från i fallet med en bostadsrätt eller hyresrätt som är begränsande i en mycket större utsträckning.

Vägen till ägarlägenhet

För det första ska en skriftlig ansökan skickas in till Lantmäteriet, som sedan genomför en lantmäteriförrättning. Det här är viktigt för att avgöra gällande gränser mellan lägenheten i fråga och det som anses vara gemensam egendom. När de gemensamma ytorna klargjorts har man samtidigt identifierat det som samfälligheten kommer ansvara för. Samfälligheten är något som utgörs av samtliga ägarlägenheter tillsammans inom ett givet område och fungerar som en sorts förening. Varje samfällighet har en uppsättning regler som måste följas och är något som upprättas i samråd med alla ägare till lägenheterna. Trots denna reglering är ägarna inte lika styrda som i exempelvis en bostadsrättsförening; snarare handlar det om ordningsregler som finns till för allas trevnad. Det kan gälla regler kring misskötsel, uthyrning av den egna bostaden, etc.

Det är inte ovanligt att det dessutom skapas någon form av gemenskapsavdelning inom området, som ägarlägenheterna också ansvarar för. En sådan anläggning kan innefatta sådant som ligger utanför området men som anses som nödvändigheter såsom vatten, vägar, garage med mera.

Trots de uppenbara fördelarna med ägarlägenheter har det inte riktigt tagit fart i Sverige ännu. En anledning till detta kan vara att den här ägandeformen inte fått tillräckligt mycket publicitet så att många inte vet att den ens existerar. Ibland tar det tid innan nya koncept till fullo lyckas ta sig in på marknaden.

Det här måste vara uppfyllt

Den som är nyfiken på det här med ägarlägenheter bör känna till de krav som finns för att den formen av ägande ska kunna bli verklighet. Till att börja med fungerar det mindre bra med befintliga hyres- eller bostadsrätter, eftersom reglerna säger att lägenheten i detta fall inte får ha utnyttjats som bostad under de senaste åtta åren. Med andra ord är ägandelägenheter mer lämpade för nyproduktion eller vid ombyggnad av ytor som inte sedan tidigare har använts till boende, t.ex. lager, kontor och vindsvåningar. Det får heller inte finnas enbart en ägarlägenhet i en fastighet tillsammans med exempelvis hyresrätter; reglerna kräver tre sammanhållna ägarlägenheter för att konceptet ska kunna vara möjligt.

Ägarlägenheten måste också ges rätt förutsättningar att användas som den är tänkt. Det här innebär att det måste finnas tillgång till vatten, el, tak, avlopp och liknande samt lämpligt tillträde till lägenheten genom att det exempelvis finns trapphus. Det kan låta självklart, men samtidigt är det här bra att tydliggöra för alla parter – om inte annat som en checklista över självklarheterna. Dessutom ska en ägarlägenhet användas som en enda bostad och inte delas upp i två eller flera. Om en person önskar fler bostäder får denna istället köpa flera ägarlägenheter. Tänk också på att du som köpare av ägarlägenheter, precis som vid köp av vilken form av bostad som helst, måste söka lagfart för varje lägenhet du äger.

Pressa bankerna och få lägsta möjliga räntan

På hemsidan Consector.se kan du söka lånelöfte samt jämföra både bolån och privatlån kostnadsfritt. Consector jämför upp till 30 st olika banker med en enda ansökan och en enda kreditupplysning. De presenterar sedan bankernas erbjudanden för dig så att du kan välja själv om du vill acceptera något av dessa erbjudanden eller inte.
Consector kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. De har tidigare lyckats få ner kunders räntor till 1,09% i vissa fall. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan hos Consector.se och det är helt gratis.

2 KOMMENTARER

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here