Jämför fritidshusförsäkring 2023

Fritidshusförsäkring

Vi svenskar älskar fritidshus. Totalt finns det runt 710 000 st i Sverige. Fritidshus är bostäder som vi inte bor i permanent, utan under semester och annan fritid. Över hälften av Sveriges befolkning har tillgång till fritidshus på ett eller annat sätt, och runt en femtedel äger det själva. Fritidshus är med andra ord någonting som många kan relatera till. En plats för glädje, avkoppling och många andra bra saker. Men fritidshus är också någonting som kan vara utsatt – för svårt väder, för skadegörelse, och för andra trista saker.

Nu är det ingenting som vi eller någon annan hoppas ska hända, och många har sitt fritidshus i åratal utan att några problem uppstår. Det hindrar dock inte att problem kan uppstå. Problem som kan vara riktigt kostsamma att lösa, och då är det viktigt att ens fritidshus är försäkrat. Annars finns det en överhängande risk för att kostnaderna rusar iväg.

Hitta bästa fritidshusförsäkringen


 • Jämför olika försäkringsbolag och deras fritidshusförsäkringar
 • Insplanet är helt kostnadsfritt
 • Få svar inom några minuter

Betyg: ★★★★★
Anslutna försäkringsbolag: Länsförsäkringar, Moderna, ICA, Svedea, Dina försäkringar m.fl
Erbjudande: Alltid gratis att jämföra
Kundnöjdhet: 4,7 av 5 enligt Trustpilot


 • Allrisk ingår på byggnad
 • Saneringsförsäkring
 • 20 % i rabatt om du samlar dina försäkringar hos Moderna
 • ICA bonus på premien som stammis
 • Ersättning vid hyresbortfall

Betyg: ★★★★
Försäkringsbelopp: Valfritt
Grundsjälvrisk lösöre: 1500 kr
Grundsjälvrisk bostad: 1500 kr
Särskild självrisk: 20 % av kostnaden på skadan, minst grundsjälvrisk och maximalt 40 000 kr.
Erbjudande:
ICA bonus om du är stammis
Kundnöjdhet: 3,6 av 5 enligt Trustpilot

Stöld av cykel innefattas exempelvis som särskild försäkring. Du kan läsa mer i villkoren om vilka skador som får särskild självrisk


Vad är en fritidshusförsäkring?

En fritidshusförsäkring är en bostadsförsäkring som anpassats efter de speciella förhållanden som råder. Fritidshus har till exempel ofta inte så bra isolering, eller är lika robusta som hus som är tänkta att bo i året runt. Det faktum att de står obebodda stora delar av året gör att de är lite extra utsatta också. Vad som ingår i en fritidshusförsäkring varierar mellan olika försäkringsbolag, och dessutom kan man själv välja att försäkra extra utöver grundutbudet.

Vad är ett fritidshus

Ett fritidshus är huvudsakligen en bostad där man bor under vissa delar av året. Exempel på fritidshus kan vara sommarstuga, fjällstuga eller ett torp på landet. Det som avgör ifall det är en villa eller ett fritidshus är ifall du är folkbokförd där eller ej. Om du bor i ditt fritidshus permanent och står skriven där, välj då istället en villaförsäkring.

Bra priser och villkor

ICA-försäkringar.se erbjuder riktigt fördelaktiga försäkringar till fritidshus.
Om du handlar mat hos ICA får du dessutom dubbla bonuspoäng på all mat du handlar om du har försäkringar hos ICA försäkringar. ICA är en väldigt stor koncern vilket ger finansiella muskler och en trygghet för dig som kund. Kika in på hemsidan och se vad de kan erbjuda dig för priser och villkor på försäkringar.

Detta är vad som vanligen ingår:

 • Lösöre
  Försäkring för det lösöre som hör till fritidshuset är vanligen ett tillval. Försäkring för lösöre gäller då vanligen inte för saker som båtar eller bilar, som försäkras separat.
 • Hus och tomt
  Försäkring för själva huset är en grund i fritidshusförsäkringen, men kan variera. Många fritidshus saknar till exempel vatten och/eller avlopp, så detta är ofta något som man kan ”ta bort” från sin försäkring.
 • Stöld och skadegörelse
  Försäkring för stöld och skadegörelse ingår normalt i en fritidshusförsäkring. Ofta täcks inte bara själva fritidshuset, utan även fast monterade tillbehör på tomten.
 • Brand
  Täcker skador som uppstått på grund av brand, eller till exempel blixtnedslag.
 • Vatten
  Skador som uppstått genom översvämning eller läckage täcks normalt av en fritidshusförsäkring, men hur pass omfattande försäkringen är kan variera stort, beroende på försäkringsbolag och hur pass omfattande försäkring man tecknar.
 • Väder och vind
  Många fritidshusförsäkringar täcker också skador från väder och vind, som hagel eller storm, eller att taket skadas av stort snötryck. Men exakt vad som täcks varierar; ofta inkluderas till exempel inte växthus i vad som täcks.
 • Skadedjur
  Det är vanligt att fritidshus ligger i eller nära naturen, vilket ökar risken för problem med olika skadedjur, som möss, husbock och liknande. Vanligt är att försäkringsbolaget samarbetar med ett saneringsföretag, som anlitas för att komma till rätta med problemet.
 • Extra försäkringar
  Det är inte ovanligt att den som har ett fritidshus också har en båt, och därför erbjuds ofta en båtförsäkring som ett tillägg till fritidshusförsäkringen. Eller också att fritidshuset ligger i en skog, med tillhörande skogsmark, och man då kan teckna en skogsförsäkring som tillägg. Normalt täcks inte dessa två områden av en fritidshusförsäkring.

Premie och självrisk

Som med de flesta andra försäkringar så har också fritidshusförsäkringen en självrisk. Denna varierar beroende på vad det är som inträffat, men det finns också en grundsjälvrisk, som vanligen ligger på runt 1 500 kronor. Annars är självrisken oftast en viss procent av kostnaden för att åtgärda felet – tio procent av totalkostnaden är vanligt, även om det kan vara högre än så. Dessutom finns där också en miniminivå på självrisken, på exempelvis 10 000 kronor, och i vissa fall även en maxnivå. Självrisken är någonting man som försäkringstagare bör kontrollera noggrant innan man tecknar en försäkring, då det om olyckan är framme kan betyda stora skillnader i hur pass mycket man själv måste betala.

Den premie som man betalar till försäkringsbolaget varierar beroende på flera olika faktorer. Husets storlek och ålder, var i landet det ligger och hur gammal man själv är som försäkringstagare är de viktigaste, samt givetvis också hur pass omfattande försäkringen är. Försäkringsbolag erbjuder vanligen två olika grundförsäkringar för fritidshus, en basförsäkring och en utökad, och dessutom kan man oftast lägga till eller dra ifrån sådana försäkringar som man inte tycker sig behöva, eller som inte är relevanta för ens fritidshus.

Dessutom kan man välja om man vill försäkra sitt fritidshus till dess fulla värde, eller bara till en del, något som också påverkar hur pass stor ersättning man kan få. Det gör att premien för två olika fritidshusförsäkringar kan skilja sig kraftigt åt.

Villkor

När det gäller villkor så finns där alltid ett aktsamhetskrav, som man måste följa för att kunna få ut fullt försäkringsbelopp. Ett uppenbart exempel är att man måste låsa dörrar och fönster för att inbrottsförsäkringen ska gälla med full kraft. Aktsamhetskrav kan i korthet sägas innebära att man ska använda sunt förnuft för att se till att huset inte råkar ut för skador och andra problem.

Aktsamhetskrav är någonting som sällan beskrivs i detalj, utan det avgörs i princip från fall till fall om försäkringsbolaget anser att detta uppfyllts eller inte. Samtidigt så kan du få bättre villkor, i form av att inte behöva betala självrisk, om du vidtar mått och steg utöver vad som förväntas, exempelvis genom att ha ett godkänt inbrottslarm installerat – detta ska framgå i försäkringsbolagets villkor.

Försäkring för fritidshus och andra försäkringar

Hos ICA-försäkringar.se kan du försäkra i princip allt du äger såsom fritidshus, bil, hem, dina barn, djur osv. Ju flera försäkringar du samlar hos ICA desto bättre erbjudande kan du få. Kika in på ICA försäkringar och se vad de kan erbjuda dig för pris och villkor på de olika försäkringarna. Glöm inte att du får dubbel bonus på all mat du handlar hos ICA om du har försäkringar där och använder något av ICA:s olika kort.

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

2 KOMMENTARER

  • Hej Susanne.

   Om du skall bo där så är det en vanlig hemförsäkring.

   Mvh admin på Ekonomifokus

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här