Fritidshus

Fritidshus

Ett fritidshus är ett hus som ”inte är inrättat för helårsboende”. Någon mer definition är så finns inte. Det finns inte heller några regler för hur stor del av året man får bo i huset.

Ett fritidshus slipper uppfylla en del av de krav som ställs när man bygger permanentbostäder. Några exempel på krav i PBL där fritidshus skiljer sig från permanentbostäder:

  • tillgänglighetbostadsutformning
  • rumshöjd
  • driftutrymmen
  • energihushållning
  • hushållning med vatten
  • bredbandsanslutning

Klassas av Byggnadsnämnden

Om ett hus skall klassas som en permanentbostad eller ett fritidshus avgörs av Byggnadsnämnden. Deras beslut baseras i princip alltid på vad som står i bygglovsansökan. Om du ansöker om bygglov för att bygga ett fritidshus kommer byggnadsnämnden alltså med största sannolikhet att klassa det som ett fritidshus.

Om Byggnadsnämnden har starka skäl att tro att användningssättet som angivits i bygglovsansökan inte stämmer har nämnden rätt att ta ett annat beslut.

💡 Planerar du att sälja en bostad?
Hittamäklare.se
hjälper dig att samla in offerter och jämföra de olika mäklarna som är aktiva i ditt område. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här