Överbryggningslån – brygglån

0
Överbryggningslån - brygglån

Ett överbryggningslån är av intresse för den som vill köpa en ny bostad, men ännu inte har fått betalt för den gamla. Det kan hända att man hittar drömhemmet, skriver kontrakt och köper den nya bostaden men inte har möjlighet att betala den eftersom man inte fått betalt för sin nuvarande bostad. I den här typen av situation kan ett överbryggningslån komma väl tillhands.

Lånet skiljer sig från ett bolån eftersom det endast erbjuder en tillfällig lösning, och måste återbetalas inom 1-6 månader. Det finns även en rad andra bestämmelser kring överbryggningslån som bara gör dem till ett alternativ i vissa fall.

Hur fungerar ett överbryggningslån?

Först och främst är det bra att påpeka att du bör ha ett lånelöfte innan du köper en ny bostad. I det lånelöftet bör du ha säkrat att banken kommer att hjälpa till med ett brygglån. Det brukar dock ingå om man får ett godkänt lånelöfte.

För att kunna ansöka om ett överbryggningslån krävs det först och främst att du kan visa upp två avtal. Det ena gäller försäljningen av din nuvarande bostad och det andra köpet av den nya bostaden. Det ska framgå tydligt vilka de kontrakterade parterna är, vilken köpeskillingen är, o.s.v.

När du har båda köpekontrakten kontaktar du din bank. Utöver de nämnda avtalen behöver du också uppfylla några andra krav som banken ställer för att bli beviljad lånet. Om banken godkänner din ansökan kommer lånet att betalas ut, varefter den nya bostaden kan köpas.

Som nämnt ska ett överbryggningslån normalt betalas tillbaka inom 1-6 månader. Till skillnad från vanliga lån ska betalningen inte delas upp, utan den totala summan ska betalas så snart konsumenten mottagit betalning för sin bostad. Räntan är i regel låg, och betalas tillsammans med kapitalbeloppet.

Ansök om lånelöfte och jämför räntor på bolån och privatlån gratis hos ca 30 st banker med Consector.se.

Vilka krav ställs på en konsument som ansöker om överbryggningslån?

Precis som vid andra typer av lån kan villkoren variera beroende på vilken bank eller långivare konsumenten vänder sig till. Det finns dock en del krav som alla långivare efterfrågar och de listas nedan.

  • 1. Ansök hos din bank. För ett överbryggningslån bör du vända dig till en bank som erbjuder bolån. Du bör i första hand kontakta banken där du själv har eller kommer ha ett bolån. Skulle du planera att flytta ditt lån till en annan bank bör du istället ta kontakt med den senare.
  • 2. Giltiga köpeavtal. Ett grundläggande krav för att bli beviljad ett överbryggningslån är att du kan styrka att din bostad kommer att bli såld. Du måste därför visa upp köpeavtalet som visar när du kommer få betalt för bostaden. Dessutom måste du ha köpeavtalet för den nya bostaden du ämnar köpa. Båda avtalen måste naturligtvis vara undertecknade för att de ska vara giltiga.
  • 3. Villkor i köpeavtal.Avtalen för köp och försäljning av bostad kan innehålla särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att köpet och försäljningen ska kunna ske. Om något av dina avtal innehåller sådana villkor måste du kunna styrka att du uppfyller samtliga för att banken ska bevilja dig ett överbryggningslån. Det finns också en del banker som avstår från att bevilja lån om sådana villkor förekommer.
  • 4. God ekonomi. Ett överbryggningslån brukar inte medföra komplikationer, men det finns en risk att köparen drar sig ur köpet och väljer att inte betala för din bostad. Då kan du behöva betala för två bostäder, vilket naturligtvis medför en ekonomisk börda. Banken vill självklart försäkra sig om att du skulle klara av att hantera en sådan situation och därför är din kreditvärdighet av stor betydelse.
  • 5. Mäklare. En del banker ställer krav på att försäljningen av den nuvarande bostaden samt köpet av den nya ska ske via en mäklare. Det är inte alla banker som kräver det här, men flertalet ser det naturligtvis som en säkerhet.

Ska banken kontaktas om lånet blivit beviljat?

Du bör kontakta banken om det uppstått en väsentlig förändring av villkoren i köpeavtalet. Om tillträdesdagen förändrats, eller om priset på din bostad sjunkit (och du därför kommer att erhålla en mindre summa från köparen) är det viktigt att kontakta banken omgående. Banken ska naturligtvis även kontaktas om försäljningen av din bostad avbryts.

Kan man ansöka om ett bolån istället för ett överbryggningslån?

Ja, men det rekommenderas inte. Ett bolån är inte så lämpligt i det här fallet, bl.a. eftersom det har en betydligt längre löptid och medför en amorteringsplan. Eftersom konsumenten kommer att erhålla köpeskillingen inom ett par månader är det onödigt att teckna den här typen av lån. Det är betydligt enklare och smidigare att välja ett överbryggningslån, som är särskilt utformat just för den här typen av situationer.

Kan man välja ett handpenningslån istället för ett överbryggningslån?

Nej, det brukar inte vara möjligt. Det beror på att en handpenning är en betydligt mindre summa som betalas när man undertecknar ett köpeavtal. Handpenningen brukar bara utgöra 10 % av priset för bostaden, medan överbryggningslånet är den totala summan. Överbryggningslånet är alltså ett betydligt större belopp än handpenningen.

Vad är en överbryggningskredit?

En överbryggningskredit är bara ett annat ord för överbryggningslån. Båda orden syftar på samma typ av lån och kan användas synonymt.

Pressa bankerna och få den lägsta räntan

På hemsidan Consector.se kan du söka lånelöfte samt jämföra både bolån och privatlån kostnadsfritt. Consector jämför upp till 30 st olika banker med en enda ansökan och en enda kreditupplysning. De presenterar sedan bankernas erbjudanden för dig så att du kan välja själv om du vill acceptera något av dessa erbjudanden eller inte.
Consector kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. De har tidigare lyckats få ner kunders räntor till 1,09% i vissa fall. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan hos Consector.se och det är helt gratis.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here