Hem Bostad Bostadsrättsförening Månadsavgift bostadsrätt

Månadsavgift bostadsrätt

0
Månadsavgift bostadsrätt

Äger du en bostadsrätt skall du betala en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Avgiften baseras på bostadsrätternas andelstal, antal kvadratmeter osv. Månadsavgifterna som bostadsrättsinnehavarna betalar in skall täcka föreningens alla kostnader.

Artikelns innehåll:
1.
Vad ingår i avgiften?
2. Föreningens kostnader som avgiften skall täcka
3. Månadsavgift eller hyra?
4. Så bestäms avgiften
5. Hög, låg eller rimlig avgift?
6. Avgör om föreningens ekonomi är bra utifrån avgiften

Vad ingår i månadsavgiften?

Vad som ingår i månadsavgiften skiljer sig från förening till förening. I vissa föreningar ingår till exempel värme och vattenförbrukning, i andra får man bekosta det själv.

Exempel 1:
Kalle köper en lägenhet i Brf Snipan. Han betalar en månadsavgift på 5 000 kr/mån. I den avgiften ingår allt utan hushålls-el och parkeringsplats. Kalle måste alltså betala en el-räkning och en kostnad för parkeringsplatsen varje månad utöver månadsavgiften som han betalar till föreningen.

I brf Snipan ingår alltså värme, vattenförbrukning osv i avgiften.

Exempel 2:
Stina köper ett radhus i Brf Klaveret. Hon betalar också en månadsavgift på 5 000 kr/mån. I den avgiften ingår däremot inte värme, vattenförbrukning och hushålls-el så Stina måste alltså betala för uppvärmningen av sitt radhus, hushålls-el, vattenförbrukning och uppvärmning av varmvattnet utöver den månadsavgift hon betalar till bostadsrättsföreningen varje månad.

I Brf Klaveret ingår inte värme, vatten eller hushålls-el. Parkeringsplats ingår däremot.

Vad som ingår och inte ingår skiljer sig alltså kraftigt åt mellan olika föreningar. När du köper en bostadsrätt måste du alltså vara noga med att undersöka vad som inte och inte.

Många mindre föreningar försöker hålla nere månadsavgifterna genom att sköta mycket själva. Man fördelar exempelvis arbetet med trappstädning, gräsklippning, skottning osv på medlemmarna. Det gör att föreningen slipper betala något företag för dessa tjänster.

Planerar du att köpa bostad?
Helst skall du ha ett lånelöfte klart redan innan du går på visning. En hemsida som vi upplever är väldigt duktiga på lånelöften och erbjuder väldigt fördelaktiga räntor är Lånekoll.se. De kan även hjälpa dig med att förhandla ner räntan på befintliga lån.

Lånekoll jämför bolån och privatlån hos upp till 30 st banker åt dig med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och du väljer själv om du vill accepterar något erbjudande eller inte. Det är helt gratis att använda den tjänst som Lånekoll.se erbjuder och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Vanliga kostnader som ibland ingår i avgiften

 • Värme
 • Hushålls-el
 • Vattenförbrukning
 • parkeringsplats
 • Bredband
 • TV kanaler utöver basutbud
 • Skötsel av föreningens trädgård och gemensamma utrymmen
 • Trappstädning

Föreningens kostnader som avgiften skall täcka

Föreningen har kostnader för underhåll av föreningens fastighet, förvaltning av föreningen och oftast även räntekostnader för föreningens lån. Alla dessa kostnader skall täckas av månadsavgifterna från bostadsrättsinnehavarna.

 • Föreningens räntekostnader
 • Underhåll av föreningens fastighet
 • Förvaltningen av föreningen

Om avgifterna inte täcker kostnaderna måste föreningen höja avgifterna. Planerar du att köpa en bostadsrätt är det viktigt att du undersöker föreningens ekonomi för att se om föreningen kommer bli tvungen att höja avgifterna framöver. Om du inte är duktig på sådant själv rekommenderar vi att du tar hjälp av någon som kan.

Planerar du att sälja en bostad?
Hittamäklare.se
hjälper dig att samla in offerter och jämföra de olika mäklarna som är aktiva i ditt område. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Månadsavgift eller hyra?

Det är många som kallar månadsavgiften för hyra men det är egentligen ett felaktigt uttryck eftersom det inte rör sig om någon hyra. Det finns ingen hyresvärd som tjänar några pengar på dig om du äger en bostadsrätt. Alla pengar du betalar i månadsavgift till föreningen går till föreningen som du själv är ”delägare” i och pengarna används för att driva föreningen på bästa möjliga sätt för bostadsrättsinnehavarna.

Skulle föreningen göra vinst skall pengarna till exempel användas till att amortera på föreningens lån eller bjuda bostadsrättsinnehavarna på avgiftsfria månader. Föreningen skall alltid använda pengarna så att de gynnar bostadsrättsinnehavarna i föreningen.

Så bestäms avgiften

Hur mycket varje enskild bostadsrätt skall betala i månadsavgift baseras på bostadsrättens andelstal antal kvadratmeter osv. Man kikar på hur mycket kostnader föreningen har och fördelar de kostnaderna på bostadsrätterna så rättvist som möjligt. En stor bostadsrätt betalar mer i avgift än en liten eftersom den förbrukar mer och kräver mer underhåll.

Hög, låg eller rimlig avgift?

Vad som är högt eller lågt är svårt att säga. Det beror till stor del på vad som ingår. Om allt ingår kommer avgiften att vara högre än om det är många kostnader som inte ingår.

Det man skall vara försiktig med är föreningar som har höga avgifter på grund av att föreningen har mycket lån. Då går en stor del av månadsavgiften till att betala ränta och amortering på föreningens lån. Skulle föreningens räntor gå upp så finns risken att föreningen tvingas höja månadsavgifterna rejält. Om föreningen höjer avgifterna kraftigt så påverkar det bostädernas priser negativt.

Byggår är en viktig faktor för avgifterna. Gamla bostadsrättsföreningar har oftast mycket lägre avgifter än nyare eftersom de har hunnit amortera bort en större del av sina lån. Föreningar från tidigt 90-tal har oftast de högsta avgifterna eftersom de bildades runt 90-talskrisen då räntorna var höga.

Föreningens byggårIngårTyp av bostadNormal avgift
1950-talVärme & vatten2:a på 58 kvm2 600 kr/mån
1960-talVärme & vatten 2:a på 58 kvm3 000 kr/mån
1970-talVärme & vatten 2:a på 58 kvm3 500 kr/mån
1980-talVärme & vatten 2:a på 58 kvm3 800 kr/mån
1990-talVärme & vatten2:a på 58 kvm4 000 kr/mån
2000-talVärme & vatten2:a på 58 kvm3 600 kr/mån

Tabellen blir en grov förenkling men det är tvunget för att kunna visa er läsare på ett ungefär hur mycket det ofta kan skilja.

Avgör om föreningens ekonomi är bra utifrån avgiften

Man kan lite förenklat säga att en låg månadsavgift är ett tecken på att föreningen har en god ekonomi. Det är som sagt en förenkling men faktum är att det ofta stämmer. Välskötta föreningar har amorterat ner sina lån och skött sina budgetar och underhåller vilket oftast leder till att avgiften kan hållas nere på låga nivåer. Föreningar som missköts drar ofta på sig stora lån och kostnader vilket gör att avgifterna blir höga.

Ett undantag från ”regeln” ovan är väldigt nya bostadsrättsföreningar. Där är det i princip bara föreningens belåning som styr om månadsavgiften är hög eller låg. Ju mer lån föreningen har desto högre månadsavgift.

Bland äldre föreningar finns det alltid en risk att större underhåll behöver göras på föreningens fastighet vilket leder till kostnader som föreningen måste ta lån för att klara av. Det kan gör att föreningen tvingas höja avgifterna rejält om man inte börjat med avgiftshöjningar i god tid innan.

Planerar du att köpa bostad?
Helst skall du ha ett lånelöfte klart redan innan du går på visning. En hemsida som vi upplever är väldigt duktiga på lånelöften och erbjuder väldigt fördelaktiga räntor är Lånekoll.se. De kan även hjälpa dig med att förhandla ner räntan på befintliga lån.

Lånekoll jämför bolån och privatlån hos upp till 30 st banker åt dig med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och du väljer själv om du vill accepterar något erbjudande eller inte. Det är helt gratis att använda den tjänst som Lånekoll.se erbjuder och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig. Han har även sen tidig ålder haft ett stort intresse för både aktier, fonder och andra typer av investeringar. Målsättningen är att öka läsarnas kunskaper inom ekonomi genom att dela med sig av tips och erfarenheter inom privatekonomi, investeringar, förtagande och sparande.

INGA KOMMENTARER

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här