Amortering

0
Amortering

När ett lån ska betalas tillbaka är det vanligt att inte betala tillbaka hela skulden på samma gång, utan att dela in återbetalningen i avbetalningar enligt en amorteringsplan. Vid varje betalningstillfälle görs en amortering på lånet. Hur upplägget ser ut beror på lånetypen. Storleken på amorteringarna avgör hur snabbt lånet betalas tillbaka. Generellt sett gäller att ju snabbare amorteringstakt, desto lägre räntekostnader.

Amortering = återbetalning av lån. Lånet betalas oftast tillbaka (amorteras) i omgångar istället för att hela lånet betalas tillbaka i en enda återbetalning.

Ansök om lånelöfte och jämför räntor på bolån och privatlån gratis hos ca 30 st banker med Lånekoll.se.

Olika amorteringsplaner

I låneavtalet anges vilken modell som används för att räkna ut amorteringsbeloppet. I vanliga fall ska amorteringsbeloppet betalas in månadsvis eller kvartalsvis tillsammans med räntan, men allt beror på hur amorteringsplanen är utformad. Till exempel kan det i vissa fall finnas lån med en amorteringsfri period då låntagaren bara behöver betala ränta. Rak amortering och annuitetslån är två vanligt förekommande amorteringsplaner.

Rak amortering

Rak amortering innebär att samma fasta belopp ska amorteras varje månad, vilket gör att det räntegrundande skuldbeloppet minskar linjärt för varje månad som går. Eftersom den totala månadskostnaden för lånet även innehåller räntekostnaden, så sjunker månadskostnaden successivt. Den här typen av amorteringsplan används nästan alltid för bostadslån.

Annuitetslån

Skillnaden jämfört med rak amortering är att månadskostnaden hålls konstant, inte amorteringsbeloppet. Det betyder att amortering och ränta fördelas på ett sätt som gör att samma fasta summa ska betalas vid varje betalningstillfälle. Konsekvensen blir att låntagaren betalar mer i ränta och amorterar mindre inledningsvis, sedan växer amorteringsdelen allt eftersom räntekostnaden minskar. Amorteringstakten är lägre än för lån med rak amortering, men annuitetslån har andra fördelar som att du alltid vet exakt hur mycket som ska betalas in varje månad.

Räkna ut hur mycket ett lån kostar dig varje månad med och utan amorteringen med hjälp av våra smidiga kalkyaltorer som räknar ut alla kostnader och amorteringar åt dig.
->Länk till kalkylator för Bolån och boendekostnad
->Länk till kalkylator för privatlån och övriga lån

Hög amorteringstakt håller nere lånets räntekostnader

Något som är viktigt att vara medveten om som låntagare är att det i princip alltid lönar sig att amortera i snabb takt. Det är storleken på amorteringarna som minskar den återstående skulden som i sin tur ligger till grund för räntekostnaden. För många lån ges möjlighet att göra extraamorteringar. Sådana valfria amorteringar är inte nödvändiga enligt lånets amorteringsplan, men är bra för den som har ekonomiskt utrymme. Chansen finns att bli av med lånet snabbare och därmed även sänka den totala lånekostnaden.

I valet mellan lån med rak amortering och annuitetslån är amorteringstakten en avgörande skillnad. Beroende på lånebelopp, räntenivå och löptid kan det skilja tiotusentals eller rentav hundratusentals kronor i total lånekostnad. Däremot är en fördel med låg amorteringstakt att det ofta innebär att månadskostnaden blir förhållandevis låg. För den som vet med sig att den ekonomiska situationen kommer förbättras i framtiden finns möjligheten att sträva efter låg månadskostnad, sedan eventuellt göra extra amorteringar i framtiden för att öka amorteringstakten.

Vad menas med ett amorteringsfritt lån?

Ibland händer det att lån är amorteringsfria under en viss tidsperiod. Det betyder inte att de inte ska betalas tillbaka, utan endast att låntagaren kan få uppskov med amorteringen. Till exempel har det förekommit bolån för nyproducerade bostäder som varit amorteringsfria de första fem åren, inte minst för att stimulera nybyggande. Även privatlån kan ha upplägg med en amorteringsfri period.

I Sverige finns dock lagar och regler kring amorteringskrav som förhindrar att privatpersoner skuldsätter sig mer än nödvändigt. Det var ett av motiven bakom amorteringskravet för bolån som ligger på 1 % av det totala lånebeloppet per år om bolånet är på mellan 50-70 % av bostadens värde och på 2 % av det totala lånebeloppet per år om bolånet är på mer än 70 % av bostadens värde.

Även under ett amorteringsfritt år eller en amorteringsfri månad så fortsätter räntekostnaderna att ticka för lånet. Därför är lösningen bäst för den som tillfälligt har nedsatt betalningsförmåga, annars är det bäst att börja amortera på lånet omedelbart. Samtidigt kan det finnas lägen när engångskostnader och dylikt anstränger privatekonomin och det finns stora fördelar att hålla nere månadskostnaden tillfälligt. I så fall kan en amorteringsfri period vara motiverad, men skulle betalningsförmågan förbättras bör man se till att amortera på lånet.

På hemsidan Lånekoll.se kan du söka lånelöfte samt jämföra både bolån och privatlån kostnadsfritt. Lånekoll jämför upp till 30 st olika banker med en enda ansökan och en enda kreditupplysning. De presenterar sedan bankernas erbjudanden för dig så att du kan välja själv om du vill acceptera något av dessa erbjudanden eller inte.
Lånekoll kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. De har tidigare lyckats få ner kunders räntor till 1,09% i vissa fall. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan hos Lånekoll.se och det är helt gratis.

Skall du sälja din befintliga bostad?

Hemsidan Mäklarofferter.se hjälper dig att samla in offerter och att jämföra mäklarna som är aktiva i ditt område. Dessa offerter kan du sedan nyttja när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om provisionen/arvodet med den mäklare som du vill anlita.
Det är helt gratis att använda den tjänst som Mäklarofferter.se erbjuder och man förbinder sig inte till något när man gör en ansökan.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here