Regressavtal

0
Regressavtal

Vid ett lån från banken är alla som står på lånet ansvariga för att det återbetalas. Det spelar ingen roll om du står som låntagare eller medlåntagare, banken kan kräva att lånet betalas åter från er båda. Om huvudlåntagaren inte betalar blir du som medlåntagare ansvarig för att betala. Ett regressavtal är ett avtal som reglerar villkoren mellan huvudlåntagaren och medlåntagaren.

Exempel:
Kalle och Lisa har ett bolån ihop och de har skrivit ett regressavtal som säger att de är ansvariga för 50% var av bolånet. Kalle förlorar jobbet och banken kräver då att Lisa betalar även Kalles del av lånet. Tack vare regressrätten (som Lisa har tack vare regressavtalet) så kan Lisa i efterhand kräva Kalle på dessa pengar som hon tvingats betala för honom.

Gratis mall – Regressavtal

Ladda ner vår mall för regressavtalet helt gratis:
– Ladda ner mall som PDF
– Ladda ner mall som Word-fil

Om du är osäker på hur avtalet skall fyllas i kan du köpa ett juridiskt korrekt regressavtal på Juridiskadokument.nu för ca 425 kr och då ingår hjälp med att fylla i avtalet korrekt.

Disclaimer: vi tar inget ansvar för de kostnadsfria juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

En trygghet för medlåntagare

Står du som medlåntagare på ett lån är det viktigt att ta hänsyn till din egen säkerhet. Skulle huvudlåntagaren inte betala kan banken kräva att du betalar då ni båda är solidariskt betalningsansvarig. Det betyder att du är skyldig att betala. Istället kan du skriva ett regressavtal direkt mellan dig och personen som är huvudlåntagare. Avtalet reglerar vad som händer om medlåntagaren behöver träda in och betala på lånet.

Få pengar från huvudlåntagaren

I ett regressavtal reglerar ni betalningsvillkoren mellan er som privatpersoner. Huvudlåntagaren har av någon anledning inte betalat sin del av skulden, banken kräver istället dig på pengarna. Tack vare att ni skrivit ett regressavtal kan du i din tur kräva pengar direkt från den andra personen. Alla former av avtal är alltid juridiskt bindande.

Reglera återbetalning i regressavtal

Regressavtal kan justera när och hur en återbetalning ska göras. I avtalet kan ni ha kommit överens om avbetalningsplaner, vilket datum i månaden betalningen ska ske och andra detaljer som ni kommer överens om.

Upprättande av regressavtal

Upprätta ett regressavtal innan eller senast i samband med att ni skriver på lånet. Skriver ni regressavtal i förväg undviker ni konflikter. Att komma överens innan det uppstår problem är alltid klokt då ekonomiska frågor kan vara ett väldigt känsligt ämne och grunden till många konflikter.

Betala för ett bra regressavtal

Att skriva ett ett bra avtal är inte enkelt. Anlita en jurist eller köp ett färdigt avtal för att vara säker på att det kommer att skydda dig. Jurister kan lagen och kan hjälpa till att utforma ett avtal som ni kan luta er mot. Det är väl investerade pengar om avtalet behöver användas och en trygghet oavsett vad som händer rent ekonomiskt.

Skillnaden mellan skuldebrev och regressavtal

Det är vanligt att blanda ihop begreppen skuldebrev och regressavtal. Ett skuldebrev reglerar skulden mellan två personer om den ene lånat pengar direkt av den andre. Regressavtal visar betalningsansvaret då det finns två låntagare på ett och samma lån. Alltså två skilda saker.

Situationer där regressavtal är vanligt

Det finns situationer där regressavtal är mer frekvent förekommande än andra. Vi kommer därför att ta upp tre situationer som exempel.

  1. Föräldrar står med på lånet till barnets första bostad.
    Alla föräldrar vill sitt barns bästa och att hjälpa dom köpa sin första bostad är en av dessa tillfällen. Ett regressavtal kan då vara bra att skriva.
  2. Den gemensamma bostaden belånas som säkerhet till ena partens egna företag.
    Ett företagslån är inte alltid lätt att få och ibland kan det krävas säkerhet i form av egna medel för att banken ska bevilja ett lån. Parten med företaget bör då vara ansvarig för kostnaderna för lånet. Här kan regressavtalet behöva kompletteras med andra avtal, exempelvis uppdatera äktenskapsförorden.

Som vi nämner ovan, ta hjälp om du känner dig osäker.
Om du är osäker på hur avtalet skall fyllas i kan du köpa ett juridiskt korrekt regressavtal på Juridiskadokument.nu för ca 425 kr och då ingår hjälp med att fylla i avtalet korrekt.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here