Samäganderättsavtal

Samäganderättsavtal mall

Om du ska äga något tillsammans med andra är det klokt att skriva samäganderättsavtal. Detta avtal benar ut vem som äger vad men också vem som ska göra vad med egendomen. Vi kan säga att samäganderättsavtalet i grund och botten reglerar rättigheter och skyldigheter.

Gratis mall

Vi har upprättat en gratismall som du kan ladda ner i PDF- eller Word-format. Känner du dig osäker på hur du skall fylla i avtalet korrekt så rekommenderar vi att du använder dig av tipset ovan.

Disclaimer: vi tar inget ansvar för de kostnadsfria juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

Avtals-mall + hjälp med att fylla i det korrekt
Juridiskadokument.nu kan du köpa en färdig mall för samäganderättsavtal för 395 kr och då ingår hjälp med att fylla i det korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få avtalet helt juridiskt korrekt så att du slipper problem i efterhand.

Gemensamt ägande av olika slag

Det finns många olika typer av gemensamt ägande. Grundregeln är att egendomen som ägs tillsammans delas upp i lika bitar. Om fyra personer ärver ett hus betyder det att varje person äger 25 procent. Samtidigt kommer varje person vara skyldig att ta hand om 25 procent av egendomens underhåll och kostnader.

Detta förutsatt att det inte finns ett testamente som säger något annat. Med ett samäganderättsavtal går det att gå ifrån den här normen. Det betyder i praktiken att en person kan äga 55 procent och en annan 45 procent och så vidare.

Vanliga exempel på samägande är:

 • Arv av egendom
 • Gemensamma inköp, två familjer kanske köper en sommarstuga tillsammans
 • Par som köper bostadsrätt tillsammans
 • Aktier och obligationer som ägs gemensamt

Varför skrivs samäganderättsavtal?

Den främsta anledningen till att man skriver samäganderättsavtal är önskan att undvika framtida konflikter. Det handlar inte bara om vad som händer när en av ägarna går bort. Under tiden då en egendom ägs gemensamt är det också viktigt att alla som är delägare är väl insatta i sina rättigheter och skyldigheter.

Med samäganderättsavtal regleras saker som:

 • Exakt andel som varje delägare äger.
 • Vem som ska göra vad (till exempel skötsel av fastighet).
 • Hur mycket varje person ska betala för underhåll och mer.
 • Skyldighet att erbjuda andra delägare att köpa först när önskan om att sälja den egna andelen finns.

När allt det här är bestämt om i ett avtal blir det mycket enklare att äga tillsammans. Dessutom kan man på detta vis undvika konflikter och rättstvister. Det är ju solklart vad som gäller och då kan fel undvikas.

Samäganderättsavtal är också hjälpsamma för par som lever i samboförhållande eller är gifta med varandra. Med detta avtal kan man se till att det inte uppstår frågor vid en separation. Detta avtal visar ju precis hur stor andel varje person har rätt till.

Idag är bonusfamiljer mycket vanliga och då är det en stor hjälp att par skriver den här typen av avtal. Vid separation på grund av dödsfall slipper man tråkiga konflikter omkring vem som ska ärva vad då det framgår tydligt av samäganderättsavtal såväl som äktenskapsförord hur det står till med äganderätten.

När delägare inte kommer överens

Det sker förstås att delägare inte kommer överens. Inte ens när det finns ett samäganderättsavtal. Det finns situationer då det inte krävs att alla delägare kommer överens för att åtgärder ska kunna vidtas.

Det här är ganska vanligt då det handlar om egendom som fastigheter. Det går ju inte att vänta hur länge som helst på beslut då det kan röra sig om akuta åtgärder som förhindrar skada på fastigheten och även på kringliggande byggnader.

När delägare inte kan komma överens under en längre tidsperiod går det att utse en god man som får sköta egendomen. Det är en utomstående person som inte är delägare.

Det händer ibland att delägare vill sälja hela egendomen och att andra delägare motsätter sig denna försäljning. Då kan delägaren vända sig till tingsrätten och få ett beslut som ger rätten att sälja hela egendomen trots att andra delägare inte går med på detta.

Hur skriver du samäganderättsavtal?

Ett samäganderättsavtal måste formas i enlighet med det som ska ägas gemensamt och givetvis också i enlighet med antal ägare. På grund av detta finns det inte en enkel mall för avtalet.

På nätet kan du hitta mallar och det är klart att det är praktiskt möjligt att använda dessa för att skriva avtalet. Det kan dock vara ett misstag då det kan leda till att viktiga detaljer missas. En god rekommendation är att få professionell hjälp med att skriva avtalet för att se till att det innehåller allt som behövs för ett samäganderättsavtal som bidrar med klarhet och god sämja mellan delägarna.

Avtals-mall + hjälp med att fylla i det korrekt
Juridiskadokument.nu kan du köpa en färdig mall för samäganderättsavtal för 395 kr och då ingår hjälp med att fylla i det korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få avtalet helt juridiskt korrekt så att du slipper problem i efterhand.

2 KOMMENTARER

 1. Hej! Vi är två 60++ särbos som vill köpa en lägenhet att flytta ihop i. Vi har vuxna barn på var sitt håll. Vi äger var sin obelånad mindre lägenhet idag. Så vi kan tillsammans köpa en större utan att låna. Vi vill att den som lever längst ska kunna bo kvar i vår nya lägenhet. Eva har inte så mkt mer pengar så att hon skulle kunna köpa min del av lägenheten vid min bortgång. Hon har för låg pension för att få låna. Jag kan däremot köpa loss hennes del för att kunna bo kvar om hon går bort först.
  Finns det nån bra lösning för Eva att kunna bo kvar med tanke på mina barns arvslott?

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here